Thông điệp

Con người là tài sản quý giá của doanh nghiệp

Nếu yếu tố “Con người’ trong doanh nghiệp không phát triển thì chắc chắn doanh nghiệp cũng không thể tăng trưởng theo đúng quĩ đạo. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt tại thị trường toàn cầu nói chung cũng như thị trường Châu Á nói riêng, cùng với việc hướng đến việc khai thác thị trường nội địa để phát huy tối đa thế mạnh của mình, các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam còn yêu cầu việc đẩy mạnh hiệu quả, năng suất làm việc. Vì vậy, việc làm sao để có thể phát triển, tăng sức mạnh cho nguồn nhân lực người Việt, là những cá nhân đóng góp cho sự phát triển chủ đạo của công ty là một bài toán lớn đối với các doanh nghiệp.

Tôi tin rằng nguồn nhân lực người Việt là những “Hòn đá thô sơ” còn chưa được mài giũa, nhưng nếu chúng ta đầu tư đào tạo, huấn luyện thì chắc chắn những “Hòn đá thô sơ” ấy sẽ trở thành những “Viên ngọc sáng”.

Phát triển “Con người” để trở thành “Tài sản” là sứ mệnh của chúng tôi.