【HỘI THẢO】HỘI THẢO DÀNH CHO NGƯỜI NHẬT

AIMNEXT VIỆT NAM đã tổ chức hội thảo trực tuyến vào ngày 10 tháng 7,

 với chủ đề "Hệ thống đánh giá nhân sự hiệu quả - Giới thiệu điểm quan trọng cần lưu ý và ví dụ thực tế".

Chúng tôi đã thực hiện các chủ đề liên quan đến đánh giá nhân sự và

đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam, với sự tham gia của 22 vị khách đến từ 22 công ty khác nhau,

chủ yếu là Giám đốc, nhà quản lý.

Tại hội thảo, Ms. Mizuki Kimura và Mr. Kohei Nojiri thuộc Bộ phận Đào tạo & Tư vấn của chúng tôi đã trình bày

phương pháp xây dựng một hệ thống đánh giá hiệu quả, làm rõ các tiêu chuẩn, phương pháp ứng dụng,

đào tạo phát triển nguồn nhân lực dựa trên hệ thống đánh giá. Trong đó,

chúng tôi nhấn mạnh rằng mục đích chủ yếu của hệ thống đánh giá là đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Trong bảng câu hỏi khảo sát ý kiến dành cho người tham gia sau khi hoàn thành,

hơn 80% người tham gia trả lời rằng họ “hài lòng” về buổi hội thảo.

Cũng trong bảng câu hỏi khảo sát ý kiến người tham dự, chúng tôi đã nhận được các câu trả lời như bên dưới cho

câu hỏi,"Những vấn đề bạn muốn giải quyết gần đây nhất là gì?".

Tại Việt Nam, nơi mà chi phí lao động đang tăng lên hàng năm, thì điều quan trọng là quản lý động lực,

sửa đổi hệ thống đánh giá nhân sự nhằm đào tạo phát triển nguồn nhân lực để thúc đẩy nội địa hóa nguồn nhân

lực,đánh giá phù hợp nhân tài xuất sắc và giữ chân họ làm việc lâu dài cho công ty.

 Thứ 1        Đào tạo phát triển đội ngũ quản lý người Việt           13 người   
 Thứ 2  Nâng cao động lực, ổn định nhân sự  13 người
 Thứ 3  Sửa đổi xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự  10 người


Sau buổi hội thảo này, chúng tôi hy vọng rằng trong số tất cả những người tham dự sẽ hành động để cải thiện một

điều gì đó dù chỉ một điều. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu để tham dự hội thảo này.