[Tháng 6/2018]: Tổng kết khóa học "Cách tiến hành PDCA"

AIMNEXT VIETNAM đã tổ chức thành công khóa học "Cách tiến hành PDCA" vào ngày 11-12/6/2018 tại TP.HCM và 18-19/6/2018 Hà Nội.
Vòng tròn P-D-C-A là “vũ khí” lợi hại giúp cho việc có thể đề ra 1 kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu (Plan); cách thức để tiến hành (Do) và kiểm tra quá trình thực hiện (Check) từ đó có thể suy nghĩ cải tiến và đưa ra những bước hành động tiếp theo (Action).

Mỗi giai đoạn Plan – Do – Check – Action, được thực hành một cách thực tế bằng cách mỗi đội tự lên kế hoạch thực hiện một dự án, giả định kết quả của bước do để tiến hành check, sau đó tiến hành đưa ra action kaizen cho vấn đề còn gặp phải trong dự án. Từ dự án giảm hàng lỗi xuống 0.03% đến dự án giảm cân trong 3 tháng, bạn có thể thấy khả năng ứng dụng của PDCA cả trong công việc và cuộc sống.

Sau 2 ngày học, không chỉ đội về nhất chiến thắng mà mỗi học viên cũng có được những kiến thức hữu ích, những kinh nghiệm quý báu từ các anh chị học viên đã làm việc lâu năm chia sẽ và những người bạn mới, mối quan hệ mới hay có thể là khách hàng tiềm năng sau khi cùng nhau đi hết khoá học 2 ngày.


Đã kết thúc khoá học, AIMNEXT hy vọng các học viên áp dụng hiệu quả PDCA để hoàn thành bản kế hoạch 1 tháng sau khoá học để nhận được chứng nhận của AIMNEXT và xa hơn là từ nay sẽ kiểm soát được công việc để đạt đến kết quả cuối cùng “HOÀN THÀNH MỤC TIÊU”.