Tin tức

[Tháng 4/2018]: TỔNG KẾT KHÓA HỌC "TƯ DUY LOGIC CƠ BẢN"

[Tháng 4/2018]: TỔNG KẾT KHÓA HỌC "TƯ DUY LOGIC CƠ BẢN"

Tư duy logic không phải là bản năng mà là thứ bạn hoàn toàn có thể học và luyện tập! Chính vì vậy khóa học "TƯ DUY LOGIC CƠ BẢN" sẽ cung cấp kiến thức, công cụ, phương pháp và hướng dẫn.