JUSE-StatWorks là gì?

Là bộ phần mềm quản lí chất lượng được sử dụng với hơn 70.000 bản tại các công ty có đăng kí trên sàn giao dịch chứng khoán tại Nhật Bản.

Là gói phần mềm chuyên quản lí chất lượng do công ty I-JUSE (Viện nghiên cứu KH-KT Nhật Bản) phát triển, tổng cộng trên 70.000 bộ thuộc sê-ri đã và đang được sử dụng tại nhiều công ty Nhật Bản đã có đăng ký trên sàn giao dịch chứng khoán, và được đánh giá cao.

Sản phẩm này phát huy tối đa “Kỹ thuật quản lí chất lượng kiểu Nhật Bản” nổi tiếng thế giới, đồng thời được tăng cường tính dễ sử dụng dựa trên những ý tưởng riêng của hệ thống và liên tục được cải thiện phương pháp phân tích, được chăm chút cẩn thận để ngày càng được sử dụng rộng rãi bởi các kỹ sư phân tích – từ sơ cấp tới chuyên gia.
Tại Việt Nam, phiên bản quản lí chất lượng “JUSE-StatWorks/V5.0” premium và phiên bản 7 công cụ quản lí chất lượng lần lượt đang được công ty chúng tôi bán theo bản tiếng Anh.