Lịch khóa học đến tháng 3/2022 

Khóa học
Đơn 
đăng ký
Địa điểm 2021  2022
04 05 06 07 08 09 10 11 12 1 2  3
chất lượng ( 3 ngày)
AF HCM 5-7     
HN  12-14                  
(2 ngày)

AF
HCM
29-30HN
  13-14


Tư duy logic cơ bản
(2 ngày)

 
AF
HCM

24-25
HN


 1-2


cho Leader (3 ngày)

AF
HCM

16,
21,
23HN

   

(2 ngày)

HCM


15-16


HN


20-21


AF
HCM


22-23
HN


27-28

(3 ngày)

AF
HCM
&
HN
9,
10,
17


                         
TPM - AM: Nâng cao hiệu suất
máy móc thiết bị thông qua
bảo trì tự chủ (2 ngày)
AF HCM 13-14
HN 20-21
(2 ngày)
AF HCM 21-22
HN 21-22          
AF HCM  12-13
HN  

Nâng cao kỹ năng 
đánh giá nhân viên (2 ngày)

AF HCM 15-16 
HN 22-23 

Thúc đẩy hợp tác
giữa các phòng ban (2 ngày)

AF HCM 13-14 
 HN  20-21

Kỹ năng làm việc hiệu quả
(2 ngày)

AF HCM   10-11
HN  13-14 

 Kỹ năng Hou-Ren-Sou
(2 ngày)

AF  HCM  21-22
HN   24-25

 Quản lý kho hiệu quả
(2 ngày)

AF  HCM 14-15 
HN   21-22

 Phát triển năng lực lãnh đạo
(3 ngày)

AF  HCM  23-25
 HN  28-30


Gói chiết khấu năm

Với việc sử dụng Gói chiết khấu năm:

  • - Doanh nghiệp có thể lập kế hoạch và dự toán ngân sách đào tạo từ đầu năm.
  • - Tiết kệm chi phí với mức chiết khấu lên tới 16% so với mức phí thông thường.
  • - Được ưu tiên giữ chỗ trong các chương trình đào tạo hội thảo giới hạn số lượng (tối đa 25 người/lớp).
Chúng tôi có 4 Gói chiết khấu: 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày và 50 ngày.

Note:

1. Gói dịch vụ có thể sử dụng để tham gia tất cả các chương trình đào tạo hội thảo trong năm tài chính 2021 (01/04/2021 ~ 31/03/2022).

2. (Ví dụ) Quý công ty mua Gói 20 ngày và đăng ký cho 3 nhân viên tham gia khóa học "Nâng cao năng lực Quản lý sản xuất cho Leaders" tổ chức vào tháng 06/2021 thì số ngày sử dụng và số ngày còn lại trong Gói chiết khấu năm sẽ được tính như sau:

- Số ngày đã sử dụng:9 ngày (Số ngày: 3 ngày/khóa x Số người tham dự:3 người)

- Số ngày còn lại:11 ngày.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi:

+ Mr. Nojiri Kohei: kohei.nojiri@aimnext.com (Tiếng Nhật).

+ Ms. Bùi Tố Tố      : to.bui@aimnext.com (Tiếng Anh, tiếng Việt).

Hướng dẫn đăng ký sử dụng gói chiết khấu năm:

  • Bước 1: Tham khảo chương trình hội thảo từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022 ở trên.
  • Bước 2: + Khách hàng tải Đơn yêu cầu sử dụng Gói chiết khấu năm tại đây: Request_Form

            + Điền đầy đủ các thông tin vào Đơn yêu cầu và gửi về cho AIMNEXT VIỆT NAM: 

                    Email: training-vn@aimnext.com hoặc fax: 028-3995 8289
                    ※1) Thời hạn gửi Đơn yêu cầu: trước ngày 31/03/2021. 
                    ※2) Nếu quá 3 ngày sau khi gửi Đơn yêu cầu mà không nhận được phản hồi từ AIMNEXT 
                          VIỆT NAM, xin khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại: 028-3995-8290. 
  • Bước 3: AIMNEXT VIỆT NAM sẽ liên hệ đến người liên lạc để tiến hành ký hợp đồng. 
  • Bước 4: Khách hàng nhận hóa đơn và làm thủ tục thanh toán. 
  • Bước 5: 1 tháng trước ngày dự kiến tổ chức chương trình hội thảo, AIMNEXT VIỆT NAM sẽ gửi Đơn đăng ký (Application form) tới người liên lạc. Khách hàng cần gửi Đơn đăng ký đã được điền đầy đủ thông tin đến cho AIMNEXT VIỆT NAM trước ngày tổ chức 3 tuần để xác nhận tham gia hội thảo.
                   ※3) Nếu quá thời gian trên, việc giữ chỗ sẽ không còn hiệu lực.