Khóa học sắp tới

Lịch khóa học đến tháng 3/2020


Khóa học
Đơn 
đăng ký
Địa điểm 2019  2020
04 05 06 07 08 09 10 11 12 1 2  3
( 3 ngày)

AF 
HCM  15-17                      
HN  22-24                      
(2 ngày)

AF 
HCM    23-24                    
HN    13-14                    
(2 ngày)
 
AF
HCM     17-18                   
HN     24-25                  
(3 ngày)

AF 
HCM       10-12                 
HN       15-17                 
(2 ngày)

AF 
HCM         13-14               
HN         20-21              
 Kỹ năng giải quyết
vấn đề
(2 ngày)

AF
HCM           17-18            
HN           24-25            
(2 ngày)

AF 
HCM             14-15           
HN             21-22           
 (2 ngày)
 AF
HCM                18-19        
HN                21-22        
 QCC
(3 ngày)
AF HCM                  11-13      
HN                  16-18      

(2 ngày)

AF HCM                   06-07     
HN                    09-10    
 Kỹ năng
Hou-ren-sou

(2 ngày)
AF  HCM                     24-25   
HN                     27-28  
Phát triển
năng lực lãnh đạo

(3 ngày) 
AF  HCM                       16-18
HN                       23-25 


Gói chiết khấu năm

Quý công ty mua các Gói Dịch vụ bên dưới sẽ được áp dụng mức giá ưu đãi thấp hơn giá thông thường và có thể
sử dụng cho các chương trình Public của Aimnext Việt Nam.

 Gói Dịch vụ Giá thông thường Giá ưu đãi Mức chiết khấu
Gói 20 ngày 46.000.000 VND 41.400.000 VND 10% (tiết kiệm 4.600.000 VND !)
Gói 30 ngày 69.000.000 VND 60.720.000 VND 12% (tiết kiệm 8.280.000 VND !)
Gói 40 ngày 92.000.000 VND 79.120.000 VND 14% (tiết kiệm 12.880.000 VND !)
Gói 50 ngày 115.000.000 VND 96.600.000 VND 16% (tiết kiệm 18.400.000 VND !)

Note:
1. Thời gian sử dụng:01/04/2019 ~ 31/03/2020.

2. Biểu phí ưu đãi trên được tính dựa trên mức phí 2.300.000 VND/người/ngày.

3. Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT (10%).

4. (Ví dụ) Quý công ty mua Gói Dịch vụ 20 ngày và đăng ký cho 3 nhân viên tham gia khóa học "Nâng cao năng lực Quản lý sản xuất cho Leaders" tổ chức vào tháng 04/2019 thì số ngày sử dụng và số ngày còn lại trong
Gói chiết khấu năm sẽ được tính như sau:
- Số ngày đã sử dụng:9 ngày (Số ngày: 3 ngày/khóa x Số người tham dự:3 người)
- Số ngày còn lại:11 ngày


Hướng dẫn đăng ký sử dụng gói chiết khấu năm:

  • Bước 1: Tham khảo chương trình hội thảo từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2020 ở trên.
  • Bước 2: + Khách hàng tải Đơn yêu cầu sử dụng Gói chiết khấu năm tại đây: Request_Form

            + Điền đầy đủ các thông tin vào Đơn yêu cầu và gửi về cho AIMNEXT VIỆT NAM: 

                    Email: training-vn@aimnext.com hoặc fax: 028-3995 8289.
                    ※1) Thời hạn gửi Đơn yêu cầu: trước ngày 29/3/2019. 
                    ※2) Nếu quá 3 ngày sau khi gửi Đơn yêu cầu mà không nhận được phản hồi từ AIMNEXT 
                          VIỆT NAM, xin khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại: 028-3995-8290. 
  • Bước 3: AIMNEXT VIỆT NAM sẽ liên hệ đến người liên lạc để tiến hành ký hợp đồng. 
  • Bước 4: Khách hàng nhận hóa đơn và làm thủ tục thanh toán. 
  • Bước 5: 1 tháng trước ngày dự kiến tổ chức chương trình hội thảo, AIMNEXT VIỆT NAM sẽ gửi Đơn đăng ký (Application form) tới người liên lạc. Khách hàng cần gửi Đơn đăng ký đã được điền đầy đủ thông tin đến cho AIMNEXT VIỆT NAM trước ngày tổ chức 3 tuần để xác nhận tham gia hội thảo.
                   ※3) Nếu quá thời gian trên, việc giữ chỗ sẽ không còn hiệu lực.  

Nếu có thắc mắc về Gói chiết khấu năm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn rõ hơn.