Khái quát chương trình

Đối tượng tham gia: Nhân viên, quản lý cấp trung của các công ty, nhà máy sản xuất tại Việt Nam

Số lượng: 30 – 500 người tùy quy mô và định hướng của doanh nghiệp

Địa điểm: