日本語 English

AIMNEXT

Professional training and consulting
Powering the future
AIMNEXT » Dịch vụ » Đào tạo và tư vấn » Lịch khóa học đến 12/2018 » Phát triển năng lực lãnh đạo

Phát triển năng lực lãnh đạo

           

         Vui lòng tải pamphlet khóa học "Nâng cao năng lực lãnh đạo" (PDF version) tại đây:

+ Tiếng Nhật: Download
+ Tiếng Việt:  Download
+ Tiếng Anh: Download

Đăng ký khóa học:

  • Bước 1: Tải mẫu đăng ký khóa học tại đường dẫn sau: Download
  • Bước 2: Điền thông tin cần thiết vào mẫu đăng ký
  • Bước 3: Cấp trên ký tên và đóng dấu
  • Bước 4: Gửi lại cho chúng tôi qua 1 trong 2 cách sau:

Sau khi gửi đơn đăng ký khóa học, nếu không nhận được bất kì xác nhận nào từ nhân viên AIMNEXT trong vòng 3 ngày, vui lòng gọi trực tiếp đến số điện thoại 028-3995-8290.