日本語 English

AIMNEXT

Professional training and consulting
Powering the future
AIMNEXT » Dịch vụ » Đào tạo và tư vấn » Đào tạo tại doanh nghiệp » Phát triển nhân viên bằng hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp

Phát triển nhân viên bằng hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp

 • Bạn đã thấu hiểu lợi ích và tầm quan trọng của việc phát triển nhân viên với sự phát triển nghề nghiệp tương lai của chính người quản lý?
 • Bạn đã trang bị những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng cho việc phát triển nhân viên?
 • Bạn đã nắm rõ phương pháp và quy trình để tiến hành hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp nhân viên một cách hiệu quả nhất?

Khóa học “Phát triển nhân viên bằng hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp” sẽ giúp các anh chị phát triển nhân viên của mình và cùng họ đạt mục tiêu chung trong công việc.

 

 Khóa học “Phát triển nhân viên
bằng hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp”

2 ngày – tổ chức tại công ty khách hàng ★

Đối tượng Trưởng nhóm, Giám sát, Trưởng phòng hoặc những người được tiến cử vào các chức vụ trên.
Phương pháp
đào tạo
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.
Mục tiêu
 • Hiểu được tầm quan trọng việc phát triển nhân viên
 • Nắm được các kỹ năng hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp cơ bản. và cách áp dụng cho từng tình huống cụ thể.
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Nội dung

Phần 1: Khái quát về phát triển nhân viên, hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp

 • Thế nào là hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp?
 • Tại sao cần phải hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp?
 • Thế nào là thành công trong hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp?

Phần 2: Kỹ năng nền tảng để hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp hiệu quả

2.1. Quy trình giao tiếp: lắng nghe - xác nhận - hỏi thăm dò - phản hồi

 • Kỹ năng lắng nghe (Listening)
 • Kỹ năng xác nhận (Reflection)
 • Kỹ năng đặt câu hỏi (Questioning)
 • Kỹ năng phản hồi (Feedback)

2.2. Cách tư duy khi hướng dẫn và huấn luyện kèm cặp

Phần 3: Cách thức tiến hành hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp

3.1 Giai đoạn 1: Lập kế hoạch đào tạo

 • Phân tích nhu cầu đào tạo (bảng kế hoạch đào tạo)
 • Phân tích công việc (Job Breakdown Sheet)

3.2 Giai đọan 2: Tiến hành đào tạo trên công việc theo 2 phương pháp

        3.2.1 Phương pháp Hướng dẫn công việc (JI):

 • Bước 1: Chuẩn bị.
 • Bước 2: Giải thích, làm mẫu.
 • Bước 3: Yêu cầu làm thử.
 • Bước 4: Kiểm tra

        3.2.2 Phương pháp Huấn luyện kèm cặp (Coaching):

        A. Qui tắc huấn luyện kèm cặp: 6 qui tắc vàng

        B. Quy trình coaching (GROW)

 • Goal: xác định đích đến
 • Reality: xác định hiện trạng, điểm bắt đầu
 • Options: những phương cách có thể
 • Will: thiết lập hành động sẽ thực hiện

3.3 Giai đoạn 3: đánh giá

Phần 4: Kế hoạch áp dụng

※Trình tự nội dung có thể thay đổi.

Tham khảo thêm

Pamphlet “Phát triển nhân viên bằng hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp”

Đăng ký

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa học, khách hàng vui lòng liên lạc: