日本語 English

AIMNEXT

Professional training and consulting
Powering the future
AIMNEXT » Dịch vụ » Đào tạo và tư vấn » Đào tạo tại doanh nghiệp » Đọc hiểu báo cáo tài chính

Đọc hiểu báo cáo tài chính

Hãy hiểu rõ báo cáo tài chính để nắm bắt được tình hình kinh doanh của công ty và đưa ra những đề xuất và kế hoạch mang lại lợi nhuận cao!

 • Bạn muốn nắm bắt chính xác về tình hình kinh doanh của các đối tác và khách hàng?
 • Bạn muốn hiểu được báo cáo tài chính – một kiến thức cơ bản khi làm kinh doanh?
 • Bạn muốn hiểu được  những con số trong báo cáo tài chính để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn?
 • Bạn muốn đánh giá được mức độ an toàn của các đối tác kinh doanh mới ?

Khóa học “Đọc hiểu báo cáo tài chính” dành cho những người không có chuyên môn về kế toán tài chính của AIMNEXT VIỆT NAM sẽ hỗ trợ cung cấp cho bạn các kiến thức từ cơ bản nhất để bạn có thể hiểu và sử dụng báo cáo tài chính một cách hiệu quả nhất.

Khóa học “Đọc hiểu báo cáo tài chính”

★ 2 ngày – tổ chức tại công ty khách hàng ★

Đối tượng Quản lý, nhân viên các bộ phận quản lý, các ứng viên cho vị trí quản lý và những người muốn trang bị kiến thức cơ bản nhất về đọc hiểu báo cáo tài chính.
Phương pháp
đào tạo
Ngoài việc nắm vững lý thuyết qua bài giảng, học viên được thực hành trên số liệu giả định và số liệu thực tế của doanh nghiệp mình
Mục tiêu
 • Nhận thức được tầm quan trọng của 3 bảng báo cáo tài chính
 • Hiểu rõ tình hình kinh doanh của công ty để từ đó nâng cao ý thức cắt giảm chi phí
 • Hiểu được  cách phân tích báo cáo tài chính một cách cơ bản nhất để đưa ra những quyết định chính xác
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Nội dung

Phần 1: Kế toán doanh nghiệp là gì?

 • Tại sao kiến thức về kế toán doanh nghiệp lại cần thiết?
 • Ba loại báo cáo tài chính
 • Phân tích tài chính

Phần 2: Cơ bản về bảng cân đối kế toán (B/S)

 • Cấu trúc của bảng cân đối kế toán
 • Cách đọc bảng cân đối kế toán
 • Phân tích bảng cân đối bảng cân đối kế toán 

              ~ Mức độ an toàn, mức độ tăng trưởng ~

 • Bài tập: Đọc hiểu bảng cân đối kế toán

Phần 3: Cơ bản về bảng kết quả hoạt động kinh doanh (P/L)

 • 5 loại lợi nhuận là gì?
 • Các tài khoản trong bảng kết quả HDKD
 • Phân tích bảng kết quả HDKD

             ~ Mức độ sinh lời, tính hiệu quả, năng suất ~

 • Bài tập: Đọc hiểu bảng kết quả HDKD

Phần 4: Cơ bản về bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ (C/F)

 • Lưu chuyển tiền là gì?
 • Các nội dung của bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Làm thế nào để tối ưu hóa dòng tiền
 • Bài tập: Đọc hiểu bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phần 5: Tổng thể báo cáo tài chính & Bài tập áp dụng

 • Mối liên hệ giữa 3 bảng báo cáo tài chính
 • Bài tập

 

※ Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi.

Tham khảo thêm

Pamphlet "Đọc hiểu báo cáo tài chính"

Đăng ký

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa học, khách hàng vui lòng liên lạc: