日本語 English

AIMNEXT

Professional training and consulting
Powering the future
AIMNEXT » Dịch vụ » Đào tạo và tư vấn » Đào tạo tại doanh nghiệp » Kỹ năng Hou-ren-sou

Kỹ năng Hou-ren-sou

Bạn có đang thực hiện những kĩ năng Hou-ren-sou cơ bản nhất?

 • Bạn bị cấp trên nổi giận vì bạn đôi khi không báo cáo những vấn đề bạn cho không cần thiết. Bạn tự hỏi, vậy khi nào cần phải báo cáo?
 • Sau khi bạn báo cáo, cấp trên thường không hiểu và hỏi lại “Cuối cùng là muốn nói vấn đề gì?” Bạn muốn biết cách trình bày báo cáo dễ hiểu và đẩy đủ!
 • Thông tin liên lạc trong công ty sau khi qua nhiều cấp thường không còn chính xác, đầy đủ.
 • Cấp trên không tin tưởng vào những ý kiến bạn trình bày và luôn hỏi lại “Tại sao?”, “Có chắc chắn không?” v.v. Bạn muốn biết cách thuyết phục cấp trên!

Hầu hết những thất bại trong công việc có thể tránh được, khi bạn trang bị cho mình  kĩ năng Hou-ren-sou (Báo cáo – Liên lạc – Bàn bạc). Trong khóa học này, bạn sẽ có cơ hội tự đánh giá kĩ năng Hou-ren-sou của bản thân, ý thức những điều mình chưa làm được và rèn luyện kĩ năng Báo cáo – Liên lạc – Bàn bạc thông qua cái trò chơi, thảo luận nhóm, bài tập tình huống v.v.

~ Giao tiếp với cấp trên và đồng nghiệp một cách hiệu quả ~

Khóa học “Kĩ năng Hou-ren-sou”

★ 2 ngày – tổ chức tại công ty khách hàng ★

Đối tượng Nhân viên Việt Nam làm việc tại các công ty Nhật
Phương pháp đào tạo Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.
Mục tiêu
 • Tự đánh giá kỹ năng Hou-ren-sou và nhận ra điểm yếu của bản thân
 • Hiểu tầm quan trọng, cách thực hiện và ứng dụng Hou-ren-sou vào thực tế công việc
 • Rèn luyện khả năng trình bày vấn đề hiệu quả “dễ hiểu, thuyết phục và đúng trọng tâm”
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Nội dung

Phần 1: Bạn có tự tin về khả năng giao tiếp với cấp trên?

~ Tự kiểm tra và đánh giá khả năng giao tiếp ~

Phần 2: Rèn luyện kĩ năng Hou-ren-sou và tiến hành công việc trôi chảy!

 • Khi nào phải Báo cáo, và cách thức Báo cáo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.
 • Khi nào phải Liên lạc, và cách thức Liên lạc rõ ràng, thông suốt, và đúng đối tượng.
 • Khi nào phải Bàn bạc, và cách thức Bàn bạc nhanh chóng và mang lại kết quả.
 • Cách thức nhận chỉ thị của cấp trên hiệu quả.

Phần 3: Trình bày ý kiến với cấp trên một cách thuyết phục!

 • Quy tắc 5W2H
 • Quy tắc Whole-part (Whole-part-Whole)
 • Quy tắc PREP (Point – Reason – Example – Point)

Phần 4: Ứng dụng Hou-ren-sou vào công việc ngay từ ngày mai!

~ Cách thức ứng dụng Hou-ren-sou để giải quyết các rắc rối hiện có trong giao tiếp với cấp trên ~

 

Trình tự nội dung có thể thay đổi

Tham khảo thêm

Pamphlet “Kỹ năng Hou-ren-sou”

Đăng ký

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa học, khách hàng vui lòng liên lạc: