日本語 English

AIMNEXT

Professional training and consulting
Powering the future
AIMNEXT » Dịch vụ » Đào tạo và tư vấn » Đào tạo tại doanh nghiệp » Quản lý & Tiết giảm CPSX

Quản lý & Tiết giảm CPSX

Hoạt động tại nhà máy của bạn có đang gắn liền với việc nâng cao năng lực cạnh tranh về chi phí?

Nhà máy đã có hệ thống cải thiện chi phí giúp nâng cao năng suất và lợi nhuận hàng ngày chưa?

 • Làm thế nào để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh về chi phí và tăng lợi nhuận?
 • Làm thế nào để xác định và giảm thiểu Muda, Mura, Muri, qua đó gắn liền với hoạt động cải thiện chi phí?
 • Bạn muốn ngăn ngừa việc phát sinh những chi phí không cần thiết (chi phí hao tổn) hoặc các chi phí không nằm trong kế hoạch?
 • Bạn muốn biết cách quản lý mục tiêu sao cho có thể cải thiện được chi phí?
 • Bạn muốn nâng cao ý thức về chi phí đối với nhân viên của mình?

AIMNEXT VIETNAM hợp tác cùng Liên minh Hợp tác nguồn Nhân lực và Kinh tế Châu Á (FEHCA), với sự tham gia của các chuyên gia Nhật Bản có kinh nghiệm phong phú về quản lý, tổ chức khóa đào tạo về quản lý nhà máy nhằm mang lại những kiến thức thực tiễn cho khách hàng. Khóa học tập trung vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh về chi phí và đảm bảo mức độ sinh lời cho nhà máy, một vấn đề được xem là sống còn cho các nhà máy hiện nay. Khóa học sẽ giúp học viên nắm bắt được các phương pháp thực tiễn cần thiết để giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá trình quản lý nhà máy mình.

Khóa học “Quản lý & Tiết giảm chi phí sản xuất”

★ 2 ngày – tổ chức tại công ty khách hàng ★

Đối tượng Trưởng xưởng, trưởng các bộ phận, nhân viên quản lý các bộ phận, nhân viên phụ trách vấn đề chi phí
Phương pháp
đào tạo
Rèn luyện kiến thức và cách ứng dụng qua thảo luận nhóm và các bài tập cụ thể
Mục tiêu
 • Hiểu được bản chất của chi phí và mối liên hệ với lợi nhuận
 • Nắm bắt được các phương pháp cải thiện chi phí để có thể áp dụng ngay vào thực tế
 • Nâng cao năng lực thực tiễn về cải tiến chi phí sản xuất thông qua các bài tập thực hành
Ngôn ngữ Tiếng Nhật (Thông dịch tiếng Việt)
Nội dung

Phần 1: Hiểu về chi phí

~ Định nghĩa về chi phí, mối quan hệ giữa chi phí với lợi nhuận ~

 1. Định nghĩa chi phí
 2. Cơ cấu chi phí

Phần 2: Nâng cao năng lực cải thiện chi phí

~ Hiểu các quy tắc cải thiện chi phí và vận dụng vào hiện trường ~

 1. Hiểu các quy tắc cải thiện chi phí
 2. Cắt giảm chi phí nhân công            ― Cải thiện năng suất (Nâng cao năng lực và hiệu suất lao động)
 3. Cắt giảm chi phí nguyên vật liệu    ― Giảm chi phí nguyên vật liệu mua về (Phương pháp cắt giảm chi                                                                                phí VE/VA)
 4. Cắt giảm kinh phí khác                    ― Trực quan hóa các kinh phí có thể quản lý được và áp dụng vào hiện                                                                          trường
 5. Các chi phí khác                                ― Chi phí hàng sai hỏng là gì? Cắt giảm lượng tồn kho

Phần 3: Triển khai hoạt động cải thiện chi phí

~ Mô phỏng quy trình PDCA để cải thiện chi phí ~

 1. Quyết định mục tiêu cải tiến
 2. Quyết định cách tiến hành hoạt động cải tiến
 1. Xác định các danh mục cần cải tiến chi phí dựa theo dữ liệu
 2. Phân tích dữ liệu và đề ra những điểm cần cải tiến, những ý tưởng cải tiến
 3. Quyết định giá trị mục tiêu và xây dựng kế hoạch
 4. Phân công nhiệm vụ và phương pháp cải tiến áp dụng cho từng mục

Phần 4: Kế hoạch áp dụng

※ Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi

Tham khảo thêm

Pamphlet “Quản lý & Tiết giảm chi phí sản xuất”

Đăng ký

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa học, khách hàng vui lòng liên lạc: