日本語 English

AIMNEXT

Professional training and consulting
Powering the future
AIMNEXT » Dịch vụ » Đào tạo và tư vấn » Đào tạo tại doanh nghiệp

Đào tạo tại doanh nghiệp

Chương trình hiện nay

Khóa học Số ngày Nhân viên mới Nhân viên

Leader/
super-
visor

Manager
cho người Nhật Vượt qua rào cản văn hóa để thành công tại thị trường Việt Nam [ 2 ]      

Kỹ năng tổng quan

Tác phong kinh doanh

[ 2 ]

     
Kỹ năng làm việc hiệu quả trong công ty Nhật [ 2 ]

   

Kỹ năng Hou-ren-sou

[ 2 ]

   

Cách tiến hành PDCA

[ 2 ]  

 

Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp

[ 2 ]    

      ●

Đọc hiểu báo cáo tài chính

[ 3 ]      

      ●

Phát triển năng lực lãnh đạo

[ 2 ]    

Đào tạo người huấn luyện

[ 3 ]    

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

[ 2 ]  

 
Kỹ năng sản xuất

Pre-Kaizen

[ 3 ]

 

Cách tiến hành 5S

[ 3 ]  

 
Nâng cao năng lực quản lý sản xuất cho Leader [ 3 ]    

 

7 công cụ quản lý chất lượng

[ 3 ]  

 
Nhóm kiểm soát chất lượng [ 3 ]

7 công cụ IE để cải tiến hiện trường sản xuất

[ 3 ]

 

 

Quản lý & Tiết giảm chi phí sản xuất

[ 3 ]    

Tính toán giá thành sản xuất

[ 2 ]      

Các khóa học khác

Ngoài các khóa như trên, AIMNEXT còn có các khóa học về:

 1. Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn (1 ngày)
  Đối tượng: Nhân viên, trưởng nhóm, quản lý cấp thấp.
 2. Đàm phán & thương lượng trong kinh doanh (2 ngày)
  Đối tượng: Nhân viên bán hàng, quản lý bán hàng; nhân viên và quản lý thu mua.
 3. Kỹ năng trình bày & thuyết trình (2 ngày)
  Đối tượng: Các cấp lãnh đạo công ty, trưởng phòng, phó phòng, tổ trưởng, giám sát, nhân viên công ty.
 4. Kỹ năng phỏng vấn & tuyển dụng (2 ngày)
  Đối tượng: Các cấp lãnh đạo công ty, trưởng phòng, phó phòng, tổ trưởng, giám sát.
 5. Đánh giá thành tích & phát triển nhân lực (2 ngày)
  Đối tượng: Các cấp lãnh đạo công ty, trưởng phòng, phó phòng, tổ trưởng, giám sát.
 6. Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả (1 ngày)
  Đối tượng: Trưởng nhóm, ứng viên cho vị trí trưởng nhóm, nhân viên làm việc nhóm.

Các bước chuẩn bị trước và sau tổ chức

Đăng ký

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa học, khách hàng vui lòng liên lạc: