日本語 English

AIMNEXT

Professional training and consulting
Powering the future
AIMNEXT » Dịch vụ » Đào tạo và tư vấn » Đào tạo tại doanh nghiệp » Tư Duy Logic Cơ Bản

Tư Duy Logic Cơ Bản

Bạn có nghĩ rằng tư duy logic là nền tảng cơ bản để phát triển mọi kỹ năng khác?

 • Bạn thường nghe về tư duy logic, nhưng liệu bạn đã thật sự hiểu rõ được logic là gì và phương thức để tư duy và suy nghĩ một cách logic hay chưa?
 • Khi bạn trình bày hoặc báo cáo, cấp trên không hiểu bạn muốn nói gì, và yêu cầu bạn sửa lại báo cáo nhiều lần?
 • Khi giải quyết vấn đề, bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, làm thế nào để tìm ra nguyên nhân gốc hay giải pháp mà bạn đề xuất không được cấp trên đồng ý vì thiếu cơ sở suy luận logic?

Bạn có đồng ý với chúng tôi? Dù bạn có kĩ năng chuyên môn xuất sắc đến đâu, nếu bạn không hiểu cách suy nghĩ và kì vọng của cấp trên người Nhật, không hiểu cách quản lý và tiến hành công việc trong công ty Nhật, bạn không thể thăng tiến và thành công!

Khóa học “Tư Duy Logic Cơ Bản”

2 ngày – tổ chức tại công ty khách hàng ★

Đối tượng Nhân viên, trưởng nhóm, nhân viên cấp quản lý trung gian và ứng cử viên quản lý người Việt Nam tại các công ty Nhật.
Phương pháp
đào tạo
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.
Mục tiêu
 • Học được kiến thức và kỹ năng để tư duy logic
 • Giải quyết vấn đề hiệu quả bằng tư duy logic
 • Phát biểu và viết văn bản một cách logic
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Nội dung

Phần 1: Logic là gì

 • Định nghĩa Logic (Logic Tam Giác, So what-Why so)
 • Giới thiệu về Logic Tree và MECE

Phần 2: Giải quyết vấn đề bằng Tư duy Logic

 • Xác định và chia nhỏ vấn đề bằng 4W
 • Phân tích nguyên nhân gốc rễ của khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế ~ Why-Tree
 • Tìm kiếm giải pháp ~ How-Tree

Phần 3: Phát biểu và viết văn bản một cách Logic

 • Kết nối “Chủ đề” với “Căn cứ” bằng Logic Tree
 • Qui tắc Tổng thể
 • Qui tắc PREP (Point – Reason – Example – Point)

<<Phát biểu logic>>

 • Điểm chính yếu của phát biểu Logic
 • Giới thiệu những ví dụ tốt và ví dụ không tốt

<<Viết văn bản logic>>

 • Sử dụng biểu đồ và bố cục phù hợp cho một bài báo cáo dễ hiểu
 • Giới thiệu ví dụ tốt và không tốt

Phần 4: Tóm tắt và Lập kế hoạch hành động

 

※Trình tự nội dung có thể thay đổi.

Tham khảo thêm

Pamphlet “Tư Duy Logic Cơ Bản”

Đăng ký

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa học, khách hàng vui lòng liên lạc: