日本語 English

AIMNEXT

Professional training and consulting
Powering the future
AIMNEXT » Dịch vụ » Đào tạo và tư vấn » Đào tạo tại doanh nghiệp » Cách tiến hành PDCA

Cách tiến hành PDCA

PDCA – Công cụ kiên quyết cần có để nâng cao hiệu quả làm việc!

 • Bạn băn khoăn làm thế nào để có thể xây dựng các mục tiêu cụ thể và đo lường được?
 • Bạn muốn biết cách xây dựng một kế hoạch chi tiết để thực hiện mục tiêu đề ra?
 • Bạn muốn nắm bắt được tiến độ của dự án một cách rõ ràng?
 • Bạn chưa kịp thời cải tiến kế hoạch hoặc chưa biết cách để cải tiến khiến cho kế hoạch bị gián đoạn giữa chừng?

PDCA là một phương pháp giúp cho việc có thể đề ra 1 kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu (Plan); cách thức để tiến hành (Do) và kiểm tra quá trình thực hiện (Check) từ đó có thể suy nghĩ cải tiến và đưa ra những bước hành động tiếp theo (Action).

Khóa học giúp cho học viên hiểu được ý nghĩa của PDCA, đồng thời có những hoạt động thực hành cụ thể để học viên có thể áp dụng vào thực tiễn.

Khóa học “Cách tiến hành PDCA"

★ 2 ngày – tổ chức tại công ty khách hàng ★

ĐỐI TƯỢNG

Nhân viên, trưởng nhóm, giám sát

PHƯƠNG PHÁP

ĐÀO TẠO

Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.
MỤC TIÊU
 • Hiểu tầm quan trọng của việc tiến hành công việc theo PDCA (Plan-Do-Check-Action)
 • Ứng dụng được PDCA vào công việc hàng ngày và cải tiến, nâng cao hiệu quả làm việc.
NGÔN NGỮ Tiếng Việt
NỘI DUNG Phần 1:  PDCA là gì? 
 • PDCA là gì?
 • Mục đích tiến hành PDCA
 • Ý nghĩa của từng giai đoạn trong PDCA
 • PDCA trong tiến hành công việc hàng ngày và trong hoạt động cải tiến
 • Tự kiểm tra tình trạng áp dụng PDCA

 

Phần 2:  Những điểm lưu ý để áp dụng PDCA
2.1. PLAN ~ Hãy xác nhận mục tiêu/ mục đích, lập kế hoạch thực hiện công việc ~
 • Thế nào là “mục tiêu”
 • Các bước để lập kế hoạch thực hiện
 • Lưu ý để lập được 1 kế hoạch thực hiện khả thi
 • Cách lập biểu đồ Gantt
 • Luyện tập lập biểu đồ Gantt

 

2.2. DO  ~ Hãy tiến hành công việc 1 cách hiệu quả ~

 • Quản lý TO-DO LIST
 • Sắp xếp mức độ ưu tiên cho công việc (Mức độ quan trọng/ Mức độ khẩn cấp)

 

2.3. CHECK ~ Không xác minh thì không có thành quả. Hãy Đo lường/ phân tích kết quả công việc và ứng dụng vào hành động tiếp theo ~

 • Tầm quan trọng của kiểm tra
 • Kiểm soát tiến độ
 • Phân tích tiêu chuẩn đánh giá và kết quả thực tế
 • Phân tích 5 WHY/Phân tích biểu đồ xương cá

 

2.4.  ACTION ~ Hãy sử dụng kết quả đã xác minh, xem xét các bước tiếp theo để hoàn thành mục tiêu ~

 • Điều chỉnh mục tiêu/ Thay đổi kế hoạch
 • Suy nghĩ kế hoạch cải tiến
 • Chia sẻ kinh nghiệm thành công

 

Phần 3: <Thực hành> Ứng dụng vòng tròn PDCA!

 • Ứng dụng vòng tròn PDCA ~ Vòng tròn CAPDo là gì?
 • Ứng dung PDCA và CAPDo để xây dựng kế hoạch tiến nhằm đạt mục tiêu đề ra.


Phần 4: Tạo kế hoạch hành động cá nhân
 

※ Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi

 

THAM KHẢO THÊM Pamphlet “Cách tiến hành PDCA”

Đăng ký

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa học, khách hàng vui lòng liên lạc: