日本語 English

AIMNEXT

Professional training and consulting
Powering the future
AIMNEXT » Dịch vụ » Đào tạo và tư vấn » Đào tạo tại doanh nghiệp » Pre-Kaizen

Pre-Kaizen

 • “Muốn tiến hành cải tiến nhà xưởng, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và cải tiến vấn đề gì, như thế nào?”
 • “Nhà máy đang tiến hành hoạt động cải tiến vẫn nhưng không đạt hiệu quả như mong đợi.”
 • “Hoạt động cải tiến thường chỉ sôi nổi lúc ban đầu, sau đó dần dần bị lãng quên.”

Đây là vấn đề nan giải mà hầu hết các nhà máy Nhật tại Việt Nam cũng như các nhà máy trong nước đang gặp phải. Theo kinh nghiệm tiếp xúc phỏng vấn các lãnh đạo nhà máy, khảo sát thực tế và qua các khóa đào tạo đã tiến hành, chúng tôi nghĩ có 2 lí do như sau:

 • Những người quản lý nhà xưởng còn thiếu kiến thức đầy đủ về việc “cải tiến nhà xưởng”
 • Việc huấn luyện đào tạo các kiến thức cơ bản chưa tốt

Ví dụ: 5S (Sàng lọc – Sắp xếp – Sạch sẽ – Săn sóc – Sẵn sàng) là kiến thức cơ bản nhất trong nhà máy, nhưng người quản lý hầu như chỉ hiểu về mặt từ ngữ, mà không thực sự hiểu rõ ý nghĩa và cách thức thực hiện 5S như thế nào.

Khóa học Pre-Kaizen sẽ cung cấp những người quản lý tại các nhà máy những kiến thức cơ bản liên quan đến việc áp dụng các hoạt động Kaizen.

~ Sẵn sàng cho hoạt động cải tiến nhà xưởng ~

Khóa học “Pre-Kaizen”

★ 3 ngày – tổ chức tại công ty khách hàng ★

Đối tượng Quản lý, tổ trưởng, giám sát và nhân viên phòng sản xuất
Phương pháp đào tạo Rèn luyện kỹ năng thông qua các bài tập, thảo luận tình huống, v.v.
Mục tiêu
 • Hiểu và nhận thức được về các hoạt động Kaizen tại nhà máy
 • Hiểu được những cách thức cơ bản để có thể tiến hành hoạt động Kaizen
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Nội dung
 1. Khái niệm về Kaizen
 2. Thiết lập kênh giao tiếp trong nhà máy
 3. Làm việc nhóm
 4. Hệ thống kiến nghị
 5. Quản lý trực quan nơi làm việc
 6. Huấn luyện tại chỗ
 7. 5S – Ý nghĩa và cách tiến hành
 8. Tiêu chuẩn hóa công việc
 9. Bảng hướng dẫn công việc
 10. Quy trình giải quyết sự cố
 11. Chất lượng trong công đoạn
 12. Thay đổi nhanh thiết bị
 13. 7 loại lãng phí

※ Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi

Tham khảo thêm

Pamphlet “Pre-Kaizen”

Đăng ký

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa học, khách hàng vui lòng liên lạc: