日本語 English

AIMNEXT

Professional training and consulting
Powering the future
AIMNEXT » Dịch vụ » Đào tạo và tư vấn » Đào tạo tại doanh nghiệp » An toàn sử dụng hóa chất

An toàn sử dụng hóa chất

Nhà máy của bạn có đang đối mặt với các rủi ro trong việc sử dụng & kiểm soát hóa chất 1 cách không an toàn?

 • Bạn đã trang bị đầy đủ kiến thức về các mối nguy hại đến sức khỏe, đến môi trường và nguy cơ cháy nổ do việc sử dụng hóa chất không theo chỉ dẫn an toàn?
 • Bạn có hiểu rõ về các hóa chất đang sử dụng tại nhà máy của mình, cũng như phương pháp lưu giữ, sử dụng và phát thải hóa chất một cách an toàn?
 • Hệ thống kiểm soát an toàn sử dụng hóa chất tại nhà máy của bạn có đang thực sự hiệu quả trong việc đánh giá rủi ro, phòng ngừa và giải quyết sự cố?

Hãy tham gia khóa học "An toàn sử dụng hóa chất" của AIMNEXT VIETNAM để giải đáp các câu hỏi trên.

Khóa học “AN TOÀN SỬ DỤNG HÓA CHẤT"

★ 2 ngày – tổ chức tại công ty khách hàng ★

ĐỐI TƯỢNG

Công nhân và nhân viên quản lý tại nhà máy

PHƯƠNG PHÁP

ĐÀO TẠO

Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống v.v.
MỤC TIÊU
 • Nâng cao nhận thức về việc áp dụng các chỉ dẫn an toàn khi sử dụng hóa chất tại nhà máy nhằm tránh các mối nguy hại đối với sức khỏe và nguy cơ cháy nổ.
 • Hiểu rõ về các bảng chỉ dẫn và phương pháp lưu giữ, sử dụng và phát thải hóa chất một cách an toàn.
 • Xây dựng hệ thống kiểm soát việc sử dụng hóa chất an toàn một cách hiệu quả.
NGÔN NGỮ Tiếng Việt
NỘI DUNG Phần 1: An toàn sử dụng hóa chất

1. Mối nguy của hóa chất

 • Mối nguy của hóa chất đối với sức khỏe con người
  • Sự độc hại của hóa chất
  • Tác hại của hóa chất đối với cơ thể con người
 • Những nguy cơ cháy nổ

2. Các thông tin về hóa chất sử dụng

 • MSDS (Material safety data sheet - Bảng dữ liệu an toàn (hóa) chất sử dụng)
 • CSDS (Chemical safety data sheet - Bảng dữ liệu an toàn hóa chất)
 • ICSC (International Chemical Safety Cards - Thẻ an toàn hóa chất quốc tế)

3. Lưu giữ - Sử dụng - Phát thải hóa chất

 • Kho lưu trữ hóa chất
 • Vật chứa/ Thùng chứa hóa chất
 • Dữ liệu kê khai hóa chất
 • Hướng dẫn sử dụng hóa chất tại hiện trường
 • Sự phơi nhiễm với hóa chất
 • Bảo quản các dung dịch thải bỏ

4. Các biện pháp phòng ngừa

 • Bốn nguyên tắc cơ bản của hoạt động kiểm soát
 • Theo dõi và kiểm tra sức khỏe nhân viên
 • Đo đạc môi trường
 • Ứng phó với các tình huống khẩn cấp
 • Sơ cấp cứu

 

Phần 2: Xây dựng hệ thống kiểm soát an toàn sử dụng hóa chất

 1. Xác định mối nguy cơ và đánh giá rủi ro về việc sử dụng hóa chất
 2. Các luật định liên quan đến việc sử dụng hóa chất
 3. Xây dựng mục tiêu và chương trình kiểm soát
 4. Quản lý điều hành việc sử dụng hóa chất
 5. Theo dõi, đo lường và đánh giá tuân thủ
 6. Hành động khắc phục, phòng ngừa

 

Phần 3: Kế hoạch hành động

 

         ※ Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi

THAM KHẢO THÊM Pamphlet “An toàn sử dụng hóa chất”

Đăng ký

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa học, khách hàng vui lòng liên lạc: