日本語 English

AIMNEXT

Professional training and consulting
Powering the future
AIMNEXT » Dịch vụ » Đào tạo và tư vấn » Đào tạo tại doanh nghiệp » Đào tạo người huấn luyện

Đào tạo người huấn luyện

Những yếu tố và kỹ năng cần thiết để trở thành người huấn luyện chuyên nghiệp!

 • Bạn có muốn nâng cao kỹ năng truyền đạt của mình?
 • Bạn đã biết cách tạo ra môi trường huấn luyện thoải mái và năng động,đảm bảo mọi người tích cực tham gia, hiểu rõ và áp dụng được các kiến thức bạn truyền đạt vào thực tế công việc?
 • Bạn đã biết cách đánh giá kết quả huấn luyện?

Khóa học "Đào tạo người huấn luyện" của AIMNEXT VIỆT NAM  sẽ giúp bạn xây dựng và thực hiện những chương trình huấn luyện nội bộ hiệu quả phù hợp với từng đối tượng tham gia.

★ Hiểu rõ các phương pháp huấn luyện & xây dựng môi trường huấn luyện hiệu quả ★

Khóa học “Đào tạo người huấn luyện"

★ 3 ngày – tổ chức tại công ty khách hàng ★

ĐỐI TƯỢNG

Nhân viên phụ trách đào tạo của công ty, Trưởng phó các phòng ban, Giám sát

PHƯƠNG PHÁP

ĐÀO TẠO

Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.
MỤC TIÊU
 • Thiết kế và ứng dụng các phương pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng tham gia.
 • Tạo môi trường huấn luyện thoải mái và năng động, đảm bảo người tham gia tiếp thu và áp dụng các kiến thức cần thiết vào thực tế công việc.
 • Hiểu rõ và áp dụng phương pháp đánh giá kết quả huấn luyện.
NGÔN NGỮ Tiếng Việt
NỘI DUNG Phần 1: Tiêu chuẩn của một người huấn luyện chuyên nghiệp
 • Tiêu chuẩn để trở thành một người huấn luyện chuyên nghiệp
 • Các kỹ năng và kiến thức để trở thành một người huấn luyện chuyên nghiệp

 

Phần 2:  Tổng quan về huấn luyện

 • Phân biệt sự khác nhau giữa đào tạo, huấn luyện và dẫn dắt
 • Hiểu đúng về nghề huấn luyện
 • Những nguyên tắc huấn luyện cho người lớn

 

Phần 3:  Qui trình huấn luyện

1. Phân tích nhu cầu huấn luyện

 • Phân tích cơ hội huấn luyện (TNA)
 • Lập kế hoạch huấn luyện

2. Thiết kế mục tiêu và nội dung dàn ý

 • Thiết kế mục tiêu huấn luyện
 • Thiết kế nội dung khóa huấn luyện theo 5 bước
 • Thiết kế lịch trình quản lý thời gian khóa huấn luyện

3. Thiết kế tài liệu huấn luyện

 • Thiết kế tài liệu bằng Power Point và Word
 • Thiết kế tài liệu riêng biệt cho người học và người huấn luyện 
 • Kỹ thuật viết trainer note

4. Chuẩn bị trước khi huấn luyện

 • Chuẩn bị cho những thông tin cần thiết cho chương trình huấn luyện
 • Chuẩn bị các công cụ cần thiết để hỗ trợ huấn luyện
 • Chuẩn bị phòng học và sơ đồ phòng học thích hợp

5. Các phương pháp huấn luyện

 • Thiết kế các phương pháp huấn luyện hiệu quả

~ Thuyết trình 

~ Thảo luận nhóm       

~ Bài tập tình huống 

~ Thực hành kỹ năng

~ Thiết kế trò chơi

~ Kể chuyện gây ảnh hưởng

 • Phương pháp huấn luyện dẫn dắt trên công việc (Coaching,OJT)

6. Đánh giá kết quả đào tạo

 • Qui trình đánh giá kết quả sau khi đào tạo
 • Phương pháp đánh giá

 

Phần 4:Tổng kết và kế hoạch hành động

 

         ※ Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi

THAM KHẢO THÊM Pamphlet “Đào tạo người huấn luyện”

Đăng ký

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa học, khách hàng vui lòng liên lạc: