【Hội thảo】Hội thảo online cho người Việt tháng 7/2020

  • Thời gian: Ngày 24 tháng 07 năm 2020 (Thứ sáu), 14:00 ~ 15:30
  • Hình thức: Trực tuyến (dự kiến qua công cụ Zoom)
  • Đối tượng: Anh/chị đang đang công tác tại bộ phận nhân sự...
  • Chi phí tham dự: Miễn phí
  • Số lượng nhận đăng ký: Không giới hạn
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Form đăng ký: https://forms.gle/CS5h1CaTTvguUmfz7 

Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại đây.