Khái quát

Dựa vào việc điều tra mức độ hài lòng của nhân viên, liệt kê ra được những vấn đề trong hoạt động kinh doanh của tổ chức và sử dụng nguồn nhân lực.

Niser ES (Khảo sát sự hài lòng của nhân viên của Trung tâm Năng suất Nhật Bản) là công cụ thực hiện điều tra ý thức nhân viên. Với kinh nghiệm chuyên sâu về đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng phân tích xác định vấn đề trên góc nhìn quản lý nhân sự và đề xuất những giải pháp cho vấn đề của khách hàng.

Đối tượng  Nhân viên người Việt 
Ngôn ngữ Tiếng Việt 
Phương pháp thực hiện  Trả lời câu hỏi điều tra thông qua trang Web được thiết kế riêng.
(Có thể thực hiện trả lời trên giấy nhưng sẽ phát sinh thêm chi phí) 
Lĩnh vực điều tra  Câu hỏi xung quanh 3 chủ đề chính là “Công ty”, “Môi trường làm việc”
“Công việc”, được thiết kế để đánh giá từ 13 góc độ với 63 câu hỏi. 

Đặc điểm dịch vụ

01  Làm rõ điểm mạnh và điểm yếu của công ty bạn liên quan đến 3 hạng mục "Công ty", "Môi trường làm việc" và "Công việc" với bản khảo sát từ 13 góc độ với 63 câu hỏi

Phần mềm khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên được xây dựng dựa trên yêu cầu của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp tại Nhật Bản. Các câu hỏi được thiết kế dựa trên kết quả phân tích của các cuộc khảo sát trước đó. Do đó, khảo sát trải rộng các lĩnh vực, bao gồm 3 hạng mục "Công ty", "Môi trường làm việc", "Công việc", từ 13 góc độ với 63 câu hỏi. Ngoài ra, chúng tôi có thể bổ sung 5 câu hỏi khác vào bảng câu hỏi theo yêu cầu khách hàng (Tùy chọn).

02 Làm rõ các vấn đề của từng bộ phận, vị trí, v.v. Xác định các vấn đề bằng kết quả phân tích các thuộc tính khác nhau, chẳng hạn như theo phòng ban, theo vị trí, v.v.

Trong báo cáo, chúng tôi minh họa kết quả phân tích bằng các biểu đồ hiển thị kết quả trả lời theo thuộc tính như bộ phận, vị trí, tuổi, v.v. Do đó, khách hàng có thể thấy sự khác biệt về mức độ hài lòng theo từng thuộc tính, ví dụ giữa bộ phận bán hàng và bộ phận sản xuất, nhân viên và người quản lý, v.v. Điều đó có thể giúp công ty có các giải pháp khác nhau phù hợp cho từng đối tượng.

03 Nhận kết quả nhanh chóng với khảo sát trực tuyến

Khách hàng có thể tiết kiệm thời gian và công sức với hình thức khảo sát trực tuyến. Chỉ mất khoảng 5 - 10 phút để mỗi người tham gia hoàn thành khảo sát. Do đó, có thể được tiến hành khảo sát một cách thường xuyên.

Bảng mẫu báo cáo

Xếp hạng “Mức độ hài lòng” và “Độ ảnh hưởng lên mức độ hài lòng”

Từ kết quả "Mức độ hài lòng" và "Độ ảnh hưởng lên mức độ hài lòng" dựa trên 13 hạng mục, công ty có thể xác định các góc độ chính để thực hiện cải thiện mức độ hài lòng của nhân viên hiệu quả nhất.

Kết quả điều tra theo từng thuộc tính 
(Ví dụ: chia theo bộ phận)

 

Nhờ vào việc biểu đồ hóa, khách hàng thấy được độ khác nhau giữa các thuộc tính được phân tích theo 13 hạng mục, xác định được mục tiêu đối tượng cụ thể cần thực thi việc nâng cao độ hài lòng.