Hội thảo sắp tới

Aimnext hướng đến hội thảo mang lại giá trị lớn cho doanh nghiệp

Huấn luyện kèm cặp - 10/2019

Hồ Chí Minh: 12-13/11/2019
Hà Nội : 21-22/10/2019
Xem chi tiết và đăng ký

Kỹ năng đánh giá nhân viên - Tháng 11/2019

Hồ Chí Minh: 18 - 19/11/2019
Hà Nội: 20 - 21/11/2019
Xem chi tiết và đăng ký

Nhóm kiểm soát chất lượng - Tháng 12/2019

Hồ Chí Minh: 11 - 12 - 13/12/2019
Hà Nội : 16 - 17 -18/12/2019
Xem chi tiết và đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả - Tháng 01/2020

Hồ Chí Minh: 06 - 07/01/2020
Hà Nội : 09 - 10/01/2020
Xem chi tiết và đăng ký

Thành tựu

Aimnext Vietnam là công ty 100% vốn Nhật Bản, hoạt động trong̣ lĩnh vực tư
vấn kinh doanh, quản lý sản xuất, và các khóa đào tạo về quản lý sản xuất và
quản lý nói chung, chương trình teambuilding cho các công ty Nhật Bản tại
Việt Nam cũng như các công ty trong nước.


500 + Khách hàng
13600 + Học viên tham dự
77 % Đánh giá khóa học "Rất hữu ích"
54 % Đánh giá giảng viên "Rất tốt"

Ý kiến khách hàng

Mr. Hideo Mitsunaga</br> Mr. Lê Thành Nguyên

Mr. Hideo Mitsunaga
Mr. Lê Thành Nguyên

CÔNG TY TNHH KYOSHIN VIỆT NAM

Tổng Giám Đốc & Giám đốc điều hành

Mr. Takahashi Fumiyoshi

Mr. Takahashi Fumiyoshi


CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA ASIA

Giám đốc Hành chính - Nhân sự

Mr. Teruhisa Takeda

Mr. Teruhisa Takeda


CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM

Giám Đốc Hành Chính Nhân sự Cao Cấp

Mr. Shin Endo

Mr. Shin Endo


CÔNG TY TNHH KING JIM (VIỆT NAM)

Giám Đốc

Tin tức

 

Hội thảo dành cho người Việt

Hội thảo dành cho người Việt

Thu hút và giữ chân nhân tài thông qua tuyển dụng và xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự hiệu quả!
7/2019- Tp. Hà Nội -“Giới thiệu điểm mấu chốt trong Tuyển dụng hiệu quả & Hệ thống đánh giá – Ví dụ thực tế”

7/2019- Tp. Hà Nội -“Giới thiệu điểm mấu chốt trong Tuyển dụng hiệu quả & Hệ thống đánh giá – Ví dụ thực tế”

Tháng7/2019, Thành phố Hà Nội, Chúng tôi đã tổ chức hội thảo chuyên đề về “Giới thiệu điểm mấu chốt trong Tuyển dụng hiệu quả & Hệ thống đánh giá – Ví dụ thực tế”
Hội thảo dành cho người Nhật

Hội thảo dành cho người Nhật

Thu hút và giữ chân nhân tài thông qua tuyển dụng và xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự hiệu quả!