Hội thảo sắp tới

Aimnext hướng đến hội thảo mang lại giá trị lớn cho doanh nghiệp

7 Công cụ quản lý chất lượng - Tháng 4/2021

Hồ Chí Minh: 05-06-07/4/2021
Hà Nội: 12-13-14/4/2021
Xem chi tiết và đăng ký

Cách tiến hành PDCA - 6/2021

Hồ Chí Minh: 29-30/6/2021
Hà Nội : 13-14/7/2021
Xem chi tiết và đăng ký

Tư duy logic cơ bản - 06/2021

Đào tạo Online: 24-25/06/2021
Xem chi tiết và đăng ký

Nâng cao năng lực QLSX cho Leaders - 06/2021

Đào tạo ONLINE: 16,21,23/6 (Thứ Tư, Thứ Hai, Thứ Tư)
Xem chi tiết và đăng ký

Thành tựu

Aimnext Vietnam là công ty 100% vốn Nhật Bản, hoạt động trong̣ lĩnh vực tư
vấn kinh doanh, quản lý sản xuất, và các khóa đào tạo về quản lý sản xuất và
quản lý nói chung, chương trình teambuilding cho các công ty Nhật Bản tại
Việt Nam cũng như các công ty trong nước.


500 + Khách hàng
13600 + Học viên tham dự
77 % Đánh giá khóa học "Rất hữu ích"
54 % Đánh giá giảng viên "Rất tốt"

Ý kiến khách hàng

Mr. Hideo Mitsunaga</br> Mr. Lê Thành Nguyên

Mr. Hideo Mitsunaga
Mr. Lê Thành Nguyên

CÔNG TY TNHH KYOSHIN VIỆT NAM

Tổng Giám Đốc & Giám đốc điều hành

Mr. Takahashi Fumiyoshi

Mr. Takahashi Fumiyoshi


CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA ASIA

Giám đốc Hành chính - Nhân sự

Mr. Teruhisa Takeda

Mr. Teruhisa Takeda


CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM

Giám Đốc Hành Chính Nhân sự Cao Cấp

Mr. Shin Endo

Mr. Shin Endo


CÔNG TY TNHH KING JIM (VIỆT NAM)

Giám Đốc