Tin tức

【ĐÀO TẠO】"Nâng cao năng lực QLSX cho Leader" ngày 10-11-12/6/2024 tại HN

【ĐÀO TẠO】"Nâng cao năng lực QLSX cho Leader" ngày 10-11-12/6/2024 tại HN

Là quản lý trực tiếp, bạn đã trang bị cho mình đầy đủ các kỹ năng cần thiết để đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng tại nhà máy?

Bạn đã hiểu đầy đủ về nhiệm vụ và công việc cần làm của 1 quản lý trực tiếp? ?
- Bạn đã biết rõ cách quản lý QCD tại nhà máy và thực hiện được cải tiến hiện trường như mong muốn cấp trên? ?
- Bạn đã biết cách lãnh đạo và đào tạo hiệu quả công nhân cấp dưới?

Hãy tham gia khóa học “Nâng cao năng lực sản xuất cho Leader”, tạo cơ hội thăng tiến cho bản thân đồng thời giúp nhà máy của bạn không ngừng nâng cao chất lượng, cắt giảm giá thành và nâng cao hiệu quả sản xuất.

 

【ĐÀO TẠO】"Nâng cao năng lực QLSX cho Leader" ngày 5-6-7/6/2024 tại HCM

【ĐÀO TẠO】"Nâng cao năng lực QLSX cho Leader" ngày 5-6-7/6/2024 tại HCM

Là quản lý trực tiếp, bạn đã trang bị cho mình đầy đủ các kỹ năng cần thiết để đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng tại nhà máy?

Bạn đã hiểu đầy đủ về nhiệm vụ và công việc cần làm của 1 quản lý trực tiếp? ?
- Bạn đã biết rõ cách quản lý QCD tại nhà máy và thực hiện được cải tiến hiện trường như mong muốn cấp trên? ?
- Bạn đã biết cách lãnh đạo và đào tạo hiệu quả công nhân cấp dưới?

Hãy tham gia khóa học “Nâng cao năng lực sản xuất cho Leader”, tạo cơ hội thăng tiến cho bản thân đồng thời giúp nhà máy của bạn không ngừng nâng cao chất lượng, cắt giảm giá thành và nâng cao hiệu quả sản xuất.

 

【ĐÀO TẠO】"Cách tiến hành PDCA" ngày 29-30/5/2024 tại HN

【ĐÀO TẠO】"Cách tiến hành PDCA" ngày 29-30/5/2024 tại HN

Bạn băn khoăn làm thế nào để có thể xây dựng các mục tiêu cụ thể và đo lường được?
- Bạn muốn biết cách xây dựng một kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu đề ra?
Bạn muốn nắm bắt được tiến độ của dự án một cách rõ ràng?
Bạn chưa kịp thời cải tiến kế hoạch hoặc chưa biết cách để cải tiến khiến cho kế hoạch bị gián đoạn giữa chừng?

Hãy tham gia khóa học “Cách tiến hành PDCA” do AIMNEXT VIETNAM tổ chức. PDCA là một phương pháp giúp cho việc có thể đề ra một kế hoạch cụ thể nhằm đạt được mục tiêu (Plan); cách thức để tiến hành (Do) và kiểm tra quá trình thực hiện (Check), từ đó có thể suy nghĩ cải tiến và đưa ra những bước hành động tiếp theo (Action). Khóa học giúp cho học viên hiểu được ý nghĩa của PDCA, đồng thời có những hoạt động thực hành cụ thể để học viên có thể áp dụng vào thực tiễn.

 

【ĐÀO TẠO】"Cách tiến hành PDCA" ngày 27-28/5/2024 tại HN

【ĐÀO TẠO】"Cách tiến hành PDCA" ngày 27-28/5/2024 tại HN

Bạn băn khoăn làm thế nào để có thể xây dựng các mục tiêu cụ thể và đo lường được?
- Bạn muốn biết cách xây dựng một kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu đề ra?
Bạn muốn nắm bắt được tiến độ của dự án một cách rõ ràng?
Bạn chưa kịp thời cải tiến kế hoạch hoặc chưa biết cách để cải tiến khiến cho kế hoạch bị gián đoạn giữa chừng?

Hãy tham gia khóa học “Cách tiến hành PDCA” do AIMNEXT VIETNAM tổ chức. PDCA là một phương pháp giúp cho việc có thể đề ra một kế hoạch cụ thể nhằm đạt được mục tiêu (Plan); cách thức để tiến hành (Do) và kiểm tra quá trình thực hiện (Check), từ đó có thể suy nghĩ cải tiến và đưa ra những bước hành động tiếp theo (Action). Khóa học giúp cho học viên hiểu được ý nghĩa của PDCA, đồng thời có những hoạt động thực hành cụ thể để học viên có thể áp dụng vào thực tiễn.