【HỘI THẢO】HỘI THẢO DÀNH CHO NGƯỜI NHẬT

thực hiện các chủ đề liên quan đến đánh giá nhân sự và đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam, với sự tham gia của 63 vị khách đến từ 63 công ty khác nhau, chủ yếu là các nhà quản lý, người phụ trách nhân sự người Việt Nam.

Tại hội thảo, Tổng Giám Đốc Aimnext Việt Nam – Ms. ĐỖ THỊ HỒNG TRANG, đã giải thích phương pháp xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả, làm rõ các tiêu chuẩn, phương pháp ứng dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực dựa trên hệ thống đánh giá. Trong đó, Ms. Trang đã nhấn mạnh rằng mục đích chủ yếu của hệ thống đánh giá là đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Trong bảng câu hỏi khảo sát ý kiến dành cho người tham gia sau khi hoàn thành, hơn 93% người tham gia trả lời rằng họ “hài lòng” về buổi hội thảo.

Cũng trong bảng câu hỏi khảo sát ý kiến người tham dự, chúng tôi đã nhận được các câu trả lời như bên dưới cho câu hỏi, "Những vấn đề bạn muốn giải quyết gần đây nhất là gì?". Số người trả lời là “Nâng cao động lực, ổn định nhân sự” có sự cách biệt lớn so với vị trí thứ 2. Ngoài ra, nhân viên Việt Nam có thể đang kì vọng rằng các doanh nghiệp Nhật Bản có thể xây dựng hệ thống lương thưởng phù hợp dựa trên hệ thống đánh giá nhân sự phù hợp (nếu nhân viên cố gắng, họ sẽ được công nhận đúng)

 

 Thứ 1   Nâng cao động lực, ổn định nhân sự   41 người 
 Thứ 2       Sửa đổi, xây dựng hệ thống đánh giá                27 người   
 Thứ 3  Sửa đổi, xây dựng hệ thống khen thưởng  25 người


Sau buổi hội thảo này, chúng tôi hy vọng rằng trong số tất cả những người tham dự sẽ hành động để cải thiện một điều gì đó dù chỉ một điều. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu để tham dự hội thảo này.