【Hội thảo】Hội thảo dành cho người Nhật

  • Thời gian: Ngày 12 tháng 7 năm 2019 (Thứ sáu), 14:00 ~ 16:30
  • Địa điểm:Hà Nội 
  • Đối tượng: Giám đốc, Trưởng phòng hành chính nhân sự...
  • Chi phí tham dự: Miễn phí
  • Số lượng nhận đăng ký: Tối đa 60 người
  • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại đây.