Tin tức

【ĐÀO TẠO】"Hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp" ngày 14-15/9 tại HN

【ĐÀO TẠO】"Hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp" ngày 14-15/9 tại HN

- Bạn đã thấu hiểu lợi ích và tầm quan trọng của việc phát triển nhân viên với sự phát triển nghề nghiệp tương lai của chính người quản lý?
- Bạn đã trang bị những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng cho việc phát triển nhân viên?
- Bạn đã nắm rõ phương pháp và quy trình để tiến hành hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp nhân viên một cách hiệu quả nhất?

 

Khóa học “Phát triển nhân viên bằng hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp” sẽ giúp các anh chị phát triển nhân viên của mình và cùng họ đạt mục tiêu chung trong công việc.

【ĐÀO TẠO】"Hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp" ngày 7-8/9 tại HCM

【ĐÀO TẠO】"Hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp" ngày 7-8/9 tại HCM

- Bạn đã thấu hiểu lợi ích và tầm quan trọng của việc phát triển nhân viên với sự phát triển nghề nghiệp tương lai của chính người quản lý?
- Bạn đã trang bị những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng cho việc phát triển nhân viên?
- Bạn đã nắm rõ phương pháp và quy trình để tiến hành hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp nhân viên một cách hiệu quả nhất?

 

Khóa học “Phát triển nhân viên bằng hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp” sẽ giúp các anh chị phát triển nhân viên của mình và cùng họ đạt mục tiêu chung trong công việc.

【ĐÀO TẠO】"Tư duy logic cơ bản" ngày 6-7/9 tại HN

【ĐÀO TẠO】"Tư duy logic cơ bản" ngày 6-7/9 tại HN

- Bạn thường nghe về tư duy logic, nhưng liệu bạn đã thật sự hiểu rõ được logic là gì và phương thức để tư duy và suy nghĩ một cách logic hay chưa?
- Khi bạn trình bày hoặc báo cáo, cấp trên không hiểu bạn muốn nói gì và yêu cầu bạn sửa lại báo cáo nhiều lần?
- Khi giải quyết vấn đề, bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, làm thế nào để tìm ra nguyên nhân gốc hay giải pháp mà bạn đề xuất không được cấp trên đồng ý vì thiếu cơ sở suy luận logic?

Bằng việc nâng cao tư duy logic, mỗi ngày bạn giảm bớt 10 phút giao tiếp không hiệu quả với cấp trên, mỗi năm bạn có thể tiết kiệm hơn 2000 phút. Quan trọng hơn, năng lực tư duy logic chính là nền tảng vững chắc giúp bạn cải thiện năng lực và năng suất làm việc. 

 
【ĐÀO TẠO】"Cách tiến hành 5S" ngày 23-24-25/8 tại HN

【ĐÀO TẠO】"Cách tiến hành 5S" ngày 23-24-25/8 tại HN

- Bạn đã nhận thức rõ tầm quan trọng và vai trò của việc thực hiện 5S tại nhà máy?
- Bạn đã nắm bắt rõ các bước và quy trình triển khai hoạt động 5S?
- Bạn đã biết cách kiểm tra và đánh giá hoạt động 5S tại nhà máy nói chung và bộ phận mình quản lý nói riêng?
- Bạn đã biết cách tạo nên thói quen và ý thức tuân thủ 5S cho nhân viên cấp dưới?