Tin tức

【ĐÀO TẠO】"Nâng cao kỹ năng thuyết trình" ngày 15-16/11/2022

【ĐÀO TẠO】"Nâng cao kỹ năng thuyết trình" ngày 15-16/11/2022

Bạn có gặp những vấn đề sau khi thuyết trình?

- Cấu trúc tài liệu chưa phù hợp nên cấp trên không nắm được nội dung, và không biết cần hành động thế nào.
- Điểm chính và những cơ sở, dẫn chứng đưa ra chưa logic, nên không thuyết phục được cấp trên.
- Chưa tự tin khi trình bày, giọng nói nhỏ hay tốc độ nói nhanh làm ảnh hưởng đến mức độ tiếp thu của người nghe. 

Vậy đâu là giải pháp?

 


 
【ĐÀO TẠO】"Nâng cao kỹ năng thuyết trình" ngày 8-9/11/2022

【ĐÀO TẠO】"Nâng cao kỹ năng thuyết trình" ngày 8-9/11/2022

Bạn có gặp những vấn đề sau khi thuyết trình?

- Cấu trúc tài liệu chưa phù hợp nên cấp trên không nắm được nội dung, và không biết cần hành động thế nào.
- Điểm chính và những cơ sở, dẫn chứng đưa ra chưa logic, nên không thuyết phục được cấp trên.
- Chưa tự tin khi trình bày, giọng nói nhỏ hay tốc độ nói nhanh làm ảnh hưởng đến mức độ tiếp thu của người nghe. 

Vậy đâu là giải pháp?

 


 
【ĐÀO TẠO】"Quản lý và tiết giảm chi phí sản xuất" ngày 1-2/11/2022

【ĐÀO TẠO】"Quản lý và tiết giảm chi phí sản xuất" ngày 1-2/11/2022

- Làm thế nào để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh về chi phí và tăng lợi nhuận? 
- Làm thế nào để xác định và giảm thiểu Muda, Mura, Muri, qua đó gắn liền với hoạt động cải thiện chi phí?
- Bạn muốn ngăn ngừa việc phát sinh những chi phí không cần thiết (chi phí hao tổn) hoặc các chi phí không nằm trong kế hoạch?
- Bạn muốn biết cách quản lý mục tiêu sao cho có thể cải thiện được chi phí?
- Bạn muốn nâng cao ý thức về chi phí đối với nhân viên của mình? 

 

Vậy đâu là giải pháp?