Tin tức

【ĐÀO TẠO ONLINE】"TPM - AM: NÂNG CAO HIỆU SUẤT MÁY MÓC THIẾT BỊ THÔNG QUA BẢO TRÌ TỰ CHỦ" ngày 20-21/9/2021

【ĐÀO TẠO ONLINE】"TPM - AM: NÂNG CAO HIỆU SUẤT MÁY MÓC THIẾT BỊ THÔNG QUA BẢO TRÌ TỰ CHỦ" ngày 20-21/9/2021

Khóa học về TPM-AM (Bảo trì tự chủ) của Aimnext sẽ giúp nhà máy xây dựng hệ thống và vận hành sự bảo trì chủ động từ ngay chính những người vận hành, qua đó giảm thiếu sự cố, nâng cao tuổi thọ máy móc, tối đa hóa hiệu suất thiết bị và nâng cao năng suất của toàn nhà máy.

【HỘI THẢO ONLINE】HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ - Tháng 8-9/2021

【HỘI THẢO ONLINE】HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ - Tháng 8-9/2021

Vào ngày 27/08 và 08/09/2021 chúng tôi đã tổ chức một hội thảo online miễn phí mang tên "HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ HIỆU QUẢ - ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN LƯU Ý" cho các anh chị quản lý, nhân sự người Nhật và người Việt.

【ĐÀO TẠO ONLINE】"KỸ NĂNG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ TRONG BỐI CẢNH LÀM VIỆC TỪ XA" ngày 24/08/2021

【ĐÀO TẠO ONLINE】"KỸ NĂNG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ TRONG BỐI CẢNH LÀM VIỆC TỪ XA" ngày 24/08/2021

Do dịch COVID-19, khuynh hướng làm việc tại nhà đã trở thành một "BÌNH THƯỜNG MỚI". Đừng để điều này là khó khăn cản trở sự phát triển và thành công của bạn và doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

【ĐÀO TẠO ONLINE】"KỸ NĂNG GIAO TIẾP THUYẾT PHỤC, TẠO ẢNH HƯỞNG" ngày 22-23/7/2021

【ĐÀO TẠO ONLINE】"KỸ NĂNG GIAO TIẾP THUYẾT PHỤC, TẠO ẢNH HƯỞNG" ngày 22-23/7/2021

Người giao tiếp giỏi sẽ tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp, gặt hái được thành công trong công việc và cuộc sống.
Ai cũng có thể giỏi giao tiếp khi họ nắm được nguyên tắc cơ bản và không ngừng luyện tập.