Tính toán giá thành sản xuất

Hiểu rõ hơn về phương pháp tính toán giá thành sản xuất để đưa ra đề xuất cắt giảm chi phí và kế hoạch kinh doanh mang lại hiệu quả tối ưu!

 1. Bạn đã hiểu rõ các loại chi phí chính cấu thành nên giá thành sản xuất?
 2. Bạn đã nắm rõ các phương pháp tính toán giá thành?
 3. Bạn đã biết cách xác định giá bán hàng đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả lợi nhuận cao?
 4. Bạn đã sử dụng phương pháp tính toán giá thành vào việc phân tích, kiểm soát chi phí cũng như lập kế hoạch kinh doanh một cách hiệu quả?

Khóa học "Tính toán giá thành sản xuất" của AIMNEXT VIỆT NAM sẽ trang bị cho bạn kiến thức về các phương pháp tính toán giá thành sản xuất và tính ứng dụng của các phương pháp này trong việc quản lý chi phí.

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
2 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kiến thức & cách ứng dụng thông qua thảo luận nhóm và các bài tập cụ thể

MỤC TIÊU

 • Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc tính toán giá thành sản xuất.
 • Nắm rõ các phương pháp tính toán giá thành để ứng dụng vào việc xác định giá bán và phân tích lợi nhuận.
 • Nâng cao nhận thức về kiểm soát chi phí và xây dựng kinh doanh mang lại hiệu quả lợi nhuận cao.

ĐỐI TƯỢNG

 • Trưởng phòng, giám sát của bộ phận sản xuất, quản lý sản xuất và quản lý các bộ phận liên quan tại nhà máy (Phòng chất lượng, phòng kỹ thuật v.v.)

NỘI DUNG

Phần 1: Mục đích của tính toán giá thành 

 

Phần 2: Định nghĩa giá thành

 

Phần 3: Tính toán giá thành Phần 4: Phân tích lợi nhuận dựa theo phương pháp tính toán giá thành trực tiếp

Phản hồi của học viên

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Tính toán giá thành sản xuất" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.