Quản lý tồn kho

Tạo lợi nhuận bằng quản lý tồn kho hiện đại

Bạn có biết rằng nếu doanh nghiệp quản lý hàng tồn kho không hiệu quả thì sẽ gây tổn thất doanh thu, gia tăng chi phí và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận?

Công ty bạn có gặp các vấn đề sau trong quản lý tồn kho?

 1. Không đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất hoặc thành phẩm tồn kho không đủ giao cho khách hàng làm gián đoạn hoạt động kinh doanh.
 2. Hàng hóa/nguyên vật liệu tồn kho lâu ngày, bị hỏng hóc, hao mòn, hết hạn sử dụng…buộc phải tiêu hủy vì không đáp ứng được chất lượng.
 3. Tồn kho quá nhiều dẫn ảnh hưởng đến việc lưu động vốn.

Vì vậy, quản lý hàng tồn kho hiệu quả chính là một trong những nhân tố quan trọng làm nên thành công của bất cứ doanh nghiệp nào trong thời đại hiện nay.

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
2 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kiến thức & cách ứng dụng thông qua thảo luận nhóm và các bài tập cụ thể.

MỤC TIÊU

 • Hiểu được tầm quan trọng và vai trò của việc quản lý hàng tồn kho đối với lợi nhuận của công ty.
 • Nắm được cách tư duy về tồn kho hợp lý và các phương pháp đặt hàng thích hợp.
 • Hiểu được các phương pháp quản lý hàng hóa, phương pháp kiểm kê hiệu quả cũng như cách tổ chức sắp xếp và vận hành tối ưu.

ĐỐI TƯỢNG

 • Trưởng nhóm, quản lý ở bộ phận quản lý kho và các bộ phận có liên quan.

NỘI DUNG

 
Phần 1: Khái quát về quản lý hàng tồn
1.1. Vai trò của Quản lý tồn kho
1.2. Quản lý hàng tồn và kinh doanh
1.3. Đặc tính và ý nghĩa của tồn kho
1.4. Các lý do không thể giảm tồn kho
 
Phần 2: Cách tư duy về tồn kho hợp lý - các phương pháp đặt hàng
2.1. Các loại tồn kho và cách tư duy tồn kho hợp lý
a. Tồn kho chu kỳ - Tồn kho an toàn - Tồn kho chiến lược
b. Quyết định tồn kho mục tiêu  - Hạ thấp tồn kho tiêu chuẩn
c. Cắt giảm tồn kho chu kỳ - tồn kho an toàn - tồn kho chiến lược
 
2.2. Các phương pháp đặt hàng để tối ưu hóa tồn kho
a. Bốn phương pháp đặt hàng
b. Quản lý tồn kho bằng "Số ngày"
c. Phương pháp quyết định tồn kho an toàn
d. Kiểm soát tình trạng xuất hàng bất thường
 

Phần 3: Tồn kho và tài chính

3.1. Các phương pháp đánh giá hàng tồn kho
3.2. Những ảnh hưởng đến con số quyết toán lãi và lỗ

Phần 4: Quản lý hàng hóa và phương pháp kiểm kê

4.1. Phương pháp kiểm kê chính xác là gì

a. Định nghĩa
b. Những yêu cầu trong hoạt động kiểm kê
c. Phân tích ABC (Pareto) - Hợp lý hóa thao tác kiểm kê và giảm lượng hàng tồn
d. Đánh giá kết quả kiểm kê và biện pháp
 
4.2. Quản lý kho hàng
a. Các nguyên tắc cơ bản quản lý kho hàng
b. Tổ chức sắp xếp kho hàng
c. Hoạt động 5S  - Trực quan hàng tồn
d. Cách thức bảo quản hàng hóa trong kho
e. Các nội quy - quy định - hướng dẫn về quản lý kho hàng
 
Phần 5: Kế hoạch hành động

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Quản lý tồn kho - Tạo lợi nhuận bằng quản lý tồn kho hiện đại" tại đây.

Phản hồi của học viên