Kỹ năng soạn thảo báo cáo logic

Bạn có gặp phải những vấn đề sau khi viết báo cáo và gửi cấp trên?

  1. Bạn cảm thấy bực mình vì cấp trên yêu cầu chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại, và bạn không hiểu tóm lại cấp trên cần một báo cáo như thế nào?
  2. Cấp trên không bị thuyết phục bởi điều bạn trình bày trong báo cáo, trong khi bạn cần tìm cách thuyết phục cấp trên.
  3. Đôi khi cấp trên hỏi lại “Tôi không hiểu điều bạn muốn nói là gì” khi bạn cố gắng giải thích thật chi tiết.

Khóa học “Kỹ năng soạn thảo báo cáo” sẽ giúp bạn nắm được các loại báo cáo, đặc điểm và mục đích của từng loại báo cáo, biết cách thiết kê báo cáo, cấu trúc nội dung, và trình bày câu chữ để có một báo cáo logic, dễ hiểu và thuyết phục.

SƠ LƯỢC

  • Thời gian:
  • Ngôn ngữ:
  • Hình thức đào tạo:
  • Phương pháp đào tạo:
2 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

MỤC TIÊU

  • Hiểu được cách viết báo cáo và những yêu cầu quan trọng để có 1 báo cáo tốt.
  • Có thể trình bày báo cáo một cách ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu cho người đọc.

ĐỐI TƯỢNG

  • Nhân viên, trưởng nhóm, nhân viên cấp quản lý trung gian và ứng cử viên quản lý người Việt Nam tại các công ty Nhật.

NỘI DUNG

Phần 1: Các loại văn bản và báo cáo Phần 2: Cấu trúc một bài báo cáo thuyết phục Phần 3: Trình bày nội dung báo cáo thành văn bản Phần 4: Tóm tắt và Lập kế hoạch hành động

Phản hồi của học viên

 

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Kỹ năng soạn thảo báo cáo logic" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.

TƯ VẤN CÁC KHÓA HỌC TIẾP THEO

Học viên nên tham gia các khóa học sau cùng khóa học “Kỹ năng soạn thảo báo cáo logic”

Chuyên mục