7 công cụ IE

Để cải tiến hiện trường sản xuất

Bạn có gặp những vấn đề sau khi hằng ngày tiến hành hoạt động cải tiến tại hiện trường nhà máy?

 1. Các lãnh đạo và nhân viên tại hiện trường dù có ý thức về cải tiến, nhưng không biết bắt đầu từ đâu và cách thực hiện như thế nào?
 2. Bạn mong muốn loại bỏ các "Lãng phí" dễ dàng nhận ra tại hiện trường, nhưng kết quả không như mong đợi.
 3. Không có cơ hội để tham gia các khóa học tập trung về kiến thức và các công cụ hữu ích cho hoạt động cải tiến.

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
3 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kiến thức và cách ứng dụng qua thảo luận nhóm và các bài tập cụ thể

MỤC TIÊU

 • Hiểu kiến thức cơ bản và cách dùng các công cụ IE.
 • Có khả năng áp dụng IE tại hiện trường.
 • Có thể tiến hành các hoạt động cải tiến hiệu quả thông qua việc ứng dụng các công cụ IE.

ĐỐI TƯỢNG

 • Quản lý sơ cấp và trung cấp tại hiện trường (Trưởng phòng, Quản đốc, Giám sát v.v.) thuộc bộ phận QLSX & liên quan đến hoạt động cải tiến.

NỘI DUNG

Phần 1: Nguyên tắc cơ bản của Kaizen và IE Phần 2: Cải tiến hiện trường với 7 công cụ IE 
Phần 3: Ứng dụng các công cụ QC để giải quyết vấn đề 
Phần 4:  Kế hoạch hành động 

ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC

Tại thời điểm 4/2017
189Học viên đã tham gia khóa học
75Doanh nghiệp đã tham gia khóa học
100%   Đánh giá nội dung khóa học "Hữu ích" trở lên (trong đó 58% đánh giá "Rất hữu ích)
99%Đánh giá giảng viên “Tốt” trở lên” (trong đó 61 đánh giá “Rất tốt”)
 

Phản hồi của học viên

"Khóa học giúp học viên có thêm nhiều kiến thức để có thể cải tiến hiện trường sản xuất. "

(Học viên khóa Public năm 2015)

"Khóa học giúp học viên biết áp dụng các công cụ của IE vào để có thể phân tích nhằm nâng cao năng suất sản xuất của công ty."

(Học viên khóa Public năm 2015)

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “7 công cụ IE" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.

Follow-up 1 ngày

Để nâng cao năng lực ứng dụng của học viên, chúng tôi khuyến khích khách hàng không chỉ dừng lại ở việc tiến hành đào tạo một lần, mà cần liên tục theo dõi và hỗ trợ việc thực hành của học viên sau khi đào tạo.

Thời lượng: 1 ngày (tiến hành sau đào tạo 1 tháng)

Mục tiêu:
 • Học viên có thể nắm được kiến thức và kỹ năng sâu rộng hơn bằng việc ôn tập lại kiến thức đã học.
 • Biết cách ứng dụng kiến thức vào trong công việc thực tế.
 • Nắm được điểm yếu của bản thân và biết cách khắc phục.

  Nội dung chi tiết xem tại đây

  CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN CẢI TIẾN HIỆN TRƯỜNG SẢN XUẤT

  Với 5 buổi follow up học viên có thể sử dụng thuần thục kỹ năng mới, và tự tin áp dụng những kỹ năng đã học vào việc giải quyết vấn đề thực tế tại nơi làm việc.  

  Thời lượng: 6 tháng (trong đó, số ngày giảng viên trực tiếp đào tạo và tư vấn: 8 ngày)

  Mục tiêu:
  • Học viên có thể nắm được kiến thức và kỹ năng sâu rộng hơn bằng việc ôn tập lại kiến thức đã học.
  • Biết cách ứng dụng kiến thức vào trong công việc thực tế.
   Bước 1: Đào tạo 7 công cụ IE  (3 ngày)
   ↓(tháng sau)

   Bước 2: Follow-up lần 1 (1 ngày) - Nội dung "Phân tích công đoạn" 
   • Các nhóm báo cáo kết quả ứng dụng trong 1 tháng tại hiện trường.
   • Giảng viên phản hồi và góp ý cải tiến cho từng nhóm.

   ↓(1tháng sau)

   Bước 3: Follow up lần 2 (1 ngày) - Nội dung "Phân tích hoạt động" 
   • Tương tự bước 2

   ↓  (1 tháng sau)

   Bước 4: Follow up lần 3 (1 ngày) - Nội dung "Phân tích động tác" 
   • Tương tự bước 3 

   ↓  (1 tháng sau)

   Bước 5: Follow up lần 4 (1 ngày) - Nội dung "Phân tích thời gian" 
   • Tương tự bước 4

   ↓  (1 tháng sau)

   Bước 6: Follow up lần 5 (1 ngày)  
   • Báo cáo tổng kết đề tài cải tiến trong nội bộ công ty khách hàng. 

   ※Ngoài ra, chúng tôi có thể xây dựng chương trình, thời lượng riêng, theo yêu cầu, kỳ vọng, và vấn đề khách hàng đang gặp phải.  

   TƯ VẤN CÁC KHÓA HỌC TIẾP THEO

   Học viên nên tham gia các khóa học sau cùng khóa học “Nhóm kiểm soát chất lượng”