Đọc hiểu báo cáo tài chính

 1. Bạn muốn nắm bắt chính xác tình hình kinh doanh của các đối tác và khách hàng?
 2. Bạn muốn hiểu được báo cáo tài chính – một kiến thức cơ bản khi làm kinh doanh?
 3. Bạn muốn hiểu được những con số trong báo cáo tài chính để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn? 
 4. Bạn muốn đánh giá được mức độ an toàn của các đối tác kinh doanh mới ?
Khóa học “Đọc hiểu báo cáo tài chính” dành cho những người không có chuyên môn về kế toán tài chính của AIMNEXT VIỆT NAM sẽ hỗ trợ cung cấp cho bạn các kiến thức từ cơ bản nhất để bạn có thể hiểu và sử dụng báo cáo tài chính một cách hiệu quả nhất.

 

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
2 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

MỤC TIÊU

 • Nhận thức được tầm quan trọng của 3 bảng Báo cáo tài chính
 • Hiểu rõ tình hình kinh doanh của công ty để từ đó nâng cao ý thức cắt giảm chi phí
 • Hiểu được cách phân tích báo cáo tài chính một cách cơ bản nhất để đưa ra những quyết định chính xác

ĐỐI TƯỢNG

 • Quản lý, nhân viên các bộ phận quản lý, các ứng viên cho vị trí quản lý và những người muốn trang bị kiến thức cơ bản nhất về đọc hiểu báo cáo tài chính

NỘI DUNG

Phần 1: Kế toán doanh nghiệp là gì?  Phần 2: Cơ bản về bảng cân đối kế toán (B/S)
Phần 3: Cơ bản về bảng kết quả hoạt động kinh doanh (P/L)
Phần 4: Cơ bản về bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ (C/F)
Phần 5: Tổng thể báo cáo tài chính & Bài tập ứng dụng

ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC

Tại thời điểm 4/2017
31Học viên đã tham gia khóa học
11Doanh nghiệp đã tham gia khóa học
100%  Đánh giá nội dung khóa học "Hữu ích" trở lên (trong đó 58% đánh giá "Rất hữu ích)
95%Đánh giá giảng viên “Tốt” trở lên” (trong đó 14% đánh giá “Rất tốt”)

Phản hồi của học viên

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Đọc hiểu báo cáo tài chính" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.

TƯ VẤN CÁC KHÓA HỌC TIẾP THEO

Học viên nên tham gia các khóa học sau cùng khóa học “Đọc hiểu báo cáo tài chính”