Tổng quan về hệ thống sản xuất tinh gọn – MONODUKURI

Nắm bắt kiến ​​thức cơ bản về sản xuất tinh gọn để tăng năng suất tại nhà máy của chính mình!

Bạn có từng băn khoăn:

 Mặc dù làm lâu năm tại nhà máy của Nhật, nhưng liệu bản thân/ các quản lý tại hiện trường có thực sự hiểu rõ bản chất các công cụ về quản lý sản xuất đang ứng dụng tại nhà máy của mình?

 Bạn thường xuyên nghe nói về Hệ thống sản xuất tinh gọn, hay Hệ thống sản xuát Toyota, nhưng thực sự hệ thống này gồm những gì, có đang được áp dụng vào nhà máy của mình và có đang thu được hiệu quả như mong đợi?

 Làm sao để các hoạt động cải tiến đang tiến hành đã hiệu quả và được triệt để hay chưa?

Khóa học sẽ cung cấp cho các quản lý của bộ phận sản xuất hay quản lý chất lượng những kiến thức tổng quát về hệ thống SXTG, nhằm hỗ trợ cấp quản lý hiểu rõ bản chất và ứng dụng/ cải tiến hiệu quả hơn các phương pháp và công cụ của Sản xuất tinh gọn tại chính nhà máy của mình.

* Hệ thống sản xuất tinh gọn (SXTG) khái quát hóa của hệ thống sản xuất Toyota nổi tiếng vốn được cả thế giới biết đến từ những thập niên 90 đã và được áp dụng rộng rãi đến tận ngày nay, như là đỉnh cao của hệ thống sản xuất – sản xuất ra những sản phẩm tiên tiến, chất lượng cao với chi phí thấp. Hệ thông SXTG bao gồm các khái niệm cơ bản:

 “Cơ chế không sản xuất sản phẩm lỗi” và “Sản xuất những gì cần thiết, khi cần thiết và với số lượng cần thiết”.

 Khi xảy ra sự cố trên dây chuyền sản xuất, sẽ dừng chuyền lại, điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân bằng cách liên tục hỏi “tại sao”, sau đó thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp.

 Loại bỏ “sự không đồng đều, không hợp lý và lãng phí” có thể xảy ra tại nơi sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất.

 

SƠ LƯỢC

  • Thời gian:
  • Ngôn ngữ:
  • Hình thức đào tạo:
  • Phương pháp đào tạo:
3 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

MỤC TIÊU

  • Hiểu được bản chất của hệ thống quản lý SXTG – Monodukuri.
  • Nắm bắt được các phương pháp và công cụ nền tảng của SXTG và áp dụng một số phương pháp để cải thiện việc quản lý sản xuất tại nhà xưởng của mình.

ĐỐI TƯỢNG

  • Quản lý sơ cấp và trung cấp tại hiện trường (Trưởng phòng, Quản đốc, Giám sát v.v.) thuộc bộ phận quản lý sản xuất, quản lý chất lượng.

NỘI DUNG

Phần 1: Giới thiệu về SXTG
Phần 2: Các khái niệm và nguyên tắc chính của SXTG Phần 3: Các phương pháp và công cụ phổ biến của SXTG
1. Nền tảng
2. Tiêu chuẩn hóa
3. Just-In-Time
4. Jidoka
5. Sự tham gia của mọi người
Phần 4: Lập kế hoạch phát triển năng lực quản lý

 

Phản hồi của học viên

 
 

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Tổng quan về hệ thống sản xuất tinh gọn – MONODUKURI" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.