An toàn sử dụng hóa chất

Nhà máy của bạn có đang đối mặt với các rủi ro trong việc sử dụng & kiểm soát hóa chất 1 cách không an toàn?

 1. Bạn đã trang bị đầy đủ kiến thức về các mối nguy hại đến sức khỏe, đến môi trường và nguy cơ cháy nổ do việc sử dụng hóa chất không theo chỉ dẫn an toàn?
 2. Bạn có hiểu rõ về các hóa chất đang sử dụng tại nhà máy của mình, cũng như phương pháp lưu giữ, sử dụng và phát thải hóa chất một cách an toàn?
 3. Hệ thống kiểm soát an toàn sử dụng hóa chất tại nhà máy của bạn có đang thực sự hiệu quả trong việc đánh giá rủi ro, phòng ngừa và giải quyết sự cố?

Hãy tham gia khóa học "An toàn sử dụng hóa chất" của AIMNEXT VIETNAM để giải đáp các câu hỏi trên.

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
2 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống v.v.

MỤC TIÊU

 • Nâng cao nhận thức về việc áp dụng các chỉ dẫn an toàn khi sử dụng hóa chất tại nhà máy nhằm tránh các mối nguy hại đối với sức khỏe và nguy cơ cháy nổ.
 • Hiểu rõ về các bảng chỉ dẫn và phương pháp lưu giữ, sử dụng và phát thải hóa chất một cách an toàn.
 • Xây dựng hệ thống kiểm soát việc sử dụng hóa chất an toàn một cách hiệu quả.

ĐỐI TƯỢNG

 • Công nhân và nhân viên quản lý tại nhà máy

NỘI DUNG

Phần 1: An toàn sử dụng hóa chất
1. Mối nguy của hóa chất
2. Các thông tin về hóa chất sử dụng
3. Lưu giữ - Sử dụng - Phát thải hóa chất
4. Các biện pháp phòng ngừa
Phần 2: Xây dựng hệ thống kiểm soát an toàn sử dụng hóa chất 
Phần 3: Kế hoạch hành động 

Phản hồi của học viên

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “An toàn sử dụng hóa chất" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.

Chuyên mục