日本語 English

AIMNEXT

Professional training and consulting
Powering the future
AIMNEXT » Dịch vụ » Đào tạo và tư vấn » Đào tạo tại doanh nghiệp » QLSX cho Leader

QLSX cho Leader

Năng lực của cấp quản lý trực tiếp tại hiện trường là điểm mấu chốt để nâng cao năng suất sản xuất của nhà máy!

Là quản lý trực tiếp, bạn đã trang bị cho mình đầy đủ các kỹ năng cần thiết để đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng tại nhà máy?

 • Bạn đã hiểu đầy đủ về nhiệm vụ và công việc cần làm của 1 quản lý trực tiếp?
 • Bạn đã biết rõ cách quản lý QCD tại nhà máy và thực hiện được cải tiếu hiện trường như mong muốn của cấp trên?
 • Bạn đã biết cách lãnh đạo và đào tạo hiệu quả công nhân cấp dưới?

Hãy tham gia khóa học "Nâng cao năng lực quản lý sản xuất cho Leader", tạo cơ hội thăng tiến cho bản thân đồng thời giúp nhà máy của bạn không ngừng nâng cao chất lượng, cắt giảm giá thành và nâng cao hiệu quả sản xuất.

~ Trang bị kỹ năng, tiến hành cải tiến và đào tạo cấp dưới ~

Khóa học “Nâng cao năng lực quản lý sản xuất cho Leader”

★ 3 ngày – tổ chức tại công ty khách hàng ★

Đối tượng Quản lý sơ cấp của nhà máy (trưởng nhóm, trưởng chuyền, quản đốc, v.v.) hoặc những người được ứng cử vào các chức vụ trên
Phương pháp
đào tạo
Rèn luyện kiến thức & cách ứng dụng thông qua các thảo luận nhóm và các bài tập cụ thể
Mục tiêu
 • Nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và hành động của người quản lý trực tiếp
 • Nắm các kiến thức về hoạt động cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm và cắt giảm chi phí, áp dụng vào thực tế nhà máy
 • Nâng cao kĩ năng lãnh đạo để quản lý nhân viên cấp dưới và thực hiện đào tạo tại hiện trường (OJT) một cách hiệu quả
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Nội dung

Phần 1: Hiểu nhiệm vụ và phương pháp tiến hành công việc

 • Nhiệm vụ và trách nhiệm của người quản lý hiện trường
 • Công việc hàng ngày của người quản lý hiện trường
 • Cách tiến hành công việc hiệu quả (Hourensou, 5W2H, PDCA, Teamwork)

Phần 2: Nâng cao năng lực quản lý QCD

Cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất

 • Hoạt động cải tiến và nâng cao năng suất, cắt giảm chi phí
  • 7 loại lãng phí, Nguyên tắc cải tiến
  • 5S, Quản lý bằng mắt, 5WHY
 • Nâng cao hiệu suất máy móc thiết bị
 • Quản lý chất lượng (Chất lượng trong công đoạn, 7 công cụ QLCL)
 • Quản lý an toàn

Phần 3: Kỹ năng lãnh đạo và cách quản lý nhân viên cấp dưới

 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Cách đào tạo tại hiện trường (TWI-JI)
 • Nâng cao ý chí làm việc của nhân viên

Phần 4: Kế hoạch áp dụng
 

                                                                                               ※ Trình tự và chi tiết nội dung khóa học có thể thay đổi.

Tham khảo thêm

Pamphlet “Nâng cao năng lực quản lý sản xuất cho Leader”

Đăng ký

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa học, khách hàng vui lòng liên lạc: