Lịch khóa học đến tháng 3/2021Khóa học
Đơn 
đăng ký
Địa điểm 2020  2021
04 05 06 07 08 09 10 11 12 1 2  3
( 2 ngày)
AF  HN 18-19     
lãnh đạo (3 ngày)

AF
HCM
15-17HN

22-24 7-9


Nâng cao năng lực 
QLSX cho Leader

(3 ngày)
 
AF
HCM


6-8


HN


27-29


(2 ngày)

AF
HCM


13-14

 
HN


23-24

Tư duy logic
cơ bản (2 ngày)

AF 
HCM04-05


HN
22-23
chuyên nghiệp (2 ngày)

AF
HCM18-19
16-17  
HN
29-30

AF
HCM
17-18

HN
24-25
PDCA(2 ngày)
AF HCM 8-9
HN 26-27
huấn luyện (3 ngày)
AF  HCM             12-14    
   
HN             19-21          
AF HCM               9-10      
HN               11-12      
Kỹ năng làm việc
hiệu quả (2 ngày)
AF HCM                 7-8      
HN                 14-15      

Kỹ năng Hourensou

(2 ngày)

AF HCM                   14-15    
HN                   11-12    
Kỹ năng thuyết trình
 (2 ngày)

AF 
HCM
28-29

HN


10-11
Phát triển năng lực 
lãnh đạo (3 ngày)
AF HCM                       15-17
HN                       22-24


Gói chiết khấu năm

Với việc sử dụng Gói chiết khấu năm:

  • - Doanh nghiệp có thể lập kế hoạch và dự toán ngân sách đào tạo từ đầu năm.
  • - Tiết kệm chi phí với mức chiết khấu lên tới 16% so với mức phí thông thường.
  • - Được ưu tiên giữ chỗ trong các chương trình đào tạo hội thảo giới hạn số lượng (tối đa 25 người/lớp).
Chúng tôi có 4 Gói chiết khấu: 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày và 50 ngày.

Note:

1. Gói dịch vụ có thể sử dụng để tham gia tất cả các chương trình đào tạo hội thảo trong năm tài chính 2020 (01/04/2020 ~ 31/03/2021).

2. (Ví dụ) Quý công ty mua Gói 20 ngày và đăng ký cho 3 nhân viên tham gia khóa học "Nâng cao năng lực Quản lý sản xuất cho Leaders" tổ chức vào tháng 05/2020 thì số ngày sử dụng và số ngày còn lại trong Gói chiết khấu năm sẽ được tính như sau:

- Số ngày đã sử dụng:9 ngày (Số ngày: 3 ngày/khóa x Số người tham dự:3 người)

- Số ngày còn lại:11 ngày.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi:

+ Mr. Nojiri Kohei: kohei.nojiri@aimnext.com (Tiếng Nhật).

+ Ms. Đỗ Nga      : nga.do@aimnext.com (Tiếng Anh, tiếng Việt).

Hướng dẫn đăng ký sử dụng gói chiết khấu năm:

  • Bước 1: Tham khảo chương trình hội thảo từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021 ở trên.
  • Bước 2: + Khách hàng tải Đơn yêu cầu sử dụng Gói chiết khấu năm tại đây: Request_Form

            + Điền đầy đủ các thông tin vào Đơn yêu cầu và gửi về cho AIMNEXT VIỆT NAM: 

                    Email: training-vn@aimnext.com hoặc fax: 028-3995 8289.
                    ※1) Thời hạn gửi Đơn yêu cầu: trước ngày 29/04/2020. 
                    ※2) Nếu quá 3 ngày sau khi gửi Đơn yêu cầu mà không nhận được phản hồi từ AIMNEXT 
                          VIỆT NAM, xin khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại: 028-3995-8290. 
  • Bước 3: AIMNEXT VIỆT NAM sẽ liên hệ đến người liên lạc để tiến hành ký hợp đồng. 
  • Bước 4: Khách hàng nhận hóa đơn và làm thủ tục thanh toán. 
  • Bước 5: 1 tháng trước ngày dự kiến tổ chức chương trình hội thảo, AIMNEXT VIỆT NAM sẽ gửi Đơn đăng ký (Application form) tới người liên lạc. Khách hàng cần gửi Đơn đăng ký đã được điền đầy đủ thông tin đến cho AIMNEXT VIỆT NAM trước ngày tổ chức 3 tuần để xác nhận tham gia hội thảo.
                   ※3) Nếu quá thời gian trên, việc giữ chỗ sẽ không còn hiệu lực.