Lịch khóa học đến tháng 3/2024 

Khóa học
Đơn 
đăng ký
Địa điểm 2023  2024
04 05 06 07 08 09 10 11 12 1 2 3

Kỹ năng quản lý
chuyên nghiệp (2 ngày)

AF

HCM

6-7
HN 11-12                      
HN
11-12                    
Nâng cao năng lực QLSX
cho Leader
(3 ngày)
AF HCM 19-21

HN 24-26                      
HN   08-10                    

Kỹ năng giao tiếp thuyết phục
tạo ảnh hưởng
 
(2 ngày)

AF

HCM 11-12
HN 18-19                    
AF HCM 23-24

HN 29-30
 
Cách tiến hành PDCA
(2 ngày)

AF
HCM     8-9                  
HN     15-16  
             

7 Công cụ IE để cải tiến
hiện trường sản xuất
 
(3 ngày)


AF
HCM       3-5                
HN       10-12                

Kỹ năng giải quyết vấn đề
(2 ngày) 

AF HCM   20-21
HN     27-28                
AF
HCM

16-18

HN

  23-25
AF HCM

  7-8
HN

 
14-15
Nâng cao kỹ năng
thuyết trình
(2 ngày)
AF HCM 21-22
HN           28-29            
QC3 (3 ngày)
AF HCM 4-6
HN 9-11
Tinh thần Omotenashi
(2 ngày)
AF HCM 17-18
HN             24-25          

AF
HCM 9-10
HN 14-15        

AF
HCM   7-8
HN   14-15
Quản lý tồn kho
hiệu quả
 (2 ngày)


AF

HCM

                18-19      
HN                 26-27      

Kỹ năng đàm phán
thương lượng
(2 ngày)

AF HCM 4-5
HN 11-12
Kỹ năng làm việc
hiệu quả
(2 ngày)
AF HCM                   18-19
 
HN                   25-26    

Kỹ năng Hou-ren-sou
(2 ngày)

AF HCM 22-23
HN 26-27
Phát triển năng lực
lãnh đạo
(3 ngày)
AF HCM                       6-8
HN                       20-22

Gói chiết khấu năm

Với việc sử dụng Gói chiết khấu năm:

  • - Doanh nghiệp có thể lập kế hoạch và dự toán ngân sách đào tạo từ đầu năm.
  • - Tiết kệm chi phí với mức chiết khấu lên tới 14% so với mức phí thông thường.
  • - Được ưu tiên giữ chỗ trong các chương trình đào tạo hội thảo giới hạn số lượng (tối đa 28 người/lớp).
Chúng tôi có 5 Gói chiết khấu: 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày và 100 ngày trở lên.

 

Note:

1. Gói dịch vụ có thể sử dụng để tham gia tất cả các chương trình đào tạo hội thảo trong năm tài chính 2023 (01/04/2023 ~ 31/03/2024).

2. (Ví dụ) Quý công ty mua Gói 20 ngày và đăng ký cho 3 nhân viên tham gia khóa học "Nâng cao năng lực QLSX cho Leaders" tổ chức vào tháng 04/2023 thì số ngày sử dụng và số ngày còn lại trong Gói chiết khấu năm sẽ được tính như sau:

- Số ngày đã sử dụng:9 ngày (Số ngày: 3 ngày/khóa x Số người tham dự:3 người)

- Số ngày còn lại:11 ngày.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi:

+ Mr. Nagayoshi Tasuku (Tiếng Nhật).

+ Ms. Do Nga (Tiếng Anh, tiếng Việt).

 

Hướng dẫn đăng ký sử dụng gói chiết khấu năm:

  • Bước 1: Tham khảo chương trình hội thảo từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024 ở trên.
  • Bước 2: Liên hệ Aimnext qua email training-vn@aimnext.com để nhận Đơn yêu cầu sử dụng Gói chiết khấu năm.

            + Sau đó điền đầy đủ các thông tin vào Đơn yêu cầu và gửi về qua email như trên cho AIMNEXT VIỆT NAM:  

                    ※1) Thời hạn gửi Đơn yêu cầu: trước ngày 30/06/2023. 
                    ※2) Nếu quá 3 ngày sau khi gửi Đơn yêu cầu mà không nhận được phản hồi từ AIMNEXT 
                          VIỆT NAM, xin khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại: 028-3995-8290. 
  • Bước 3: AIMNEXT VIỆT NAM sẽ liên hệ đến người liên lạc để tiến hành ký hợp đồng. 
  • Bước 4: Khách hàng nhận hóa đơn và làm thủ tục thanh toán. 
  • Bước 5: 1 tháng trước ngày dự kiến tổ chức chương trình hội thảo, AIMNEXT VIỆT NAM sẽ gửi Đơn đăng ký (Application form) tới người liên lạc. Khách hàng cần gửi Đơn đăng ký đã được điền đầy đủ thông tin đến cho AIMNEXT VIỆT NAM trước ngày tổ chức 3 tuần để xác nhận tham gia hội thảo.
                   ※3) Nếu quá thời gian trên, việc giữ chỗ sẽ không còn hiệu lực.